SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Anställdas välmående syns utåt som bra service

Anställdas välmående syns utåt som bra service

I I svenska Österbotten, i Jakobstad på Korsmosståget finns en till synes vanlig industrihall vilken innerymmer Pia-Hannele Kivinens år 2000 grundade företag, Professional Cleaning Service PCS Ab:s verksamhetsutrymmen. Företaget erbjuder förutom vanlig underhållsstädning; grundstädningar, olika kringtjänster inom städning samt konsulteringstjänster inom branschen.

När man kommer innanför dörren öppnas ett stilrent och mysigt kontor varifrån PCS:s verksamhet leds. Känslan av något vanligt suddas till slut helt ut när blicken vandrar vidare från det ljusa kontoret genom en glasvägg till ett färgstarkt inrett pausrum. Det som fångar speciellt uppmärksamheten i pausrummet är lekhörnan i högra hörnet med sin rittavla, roliga bokhyllor samt bordsgrupp.

 

Ett trivsamt pausrum piggar upp

Pia Kivinen berättar att de nya verksamhetsutrymmena är planerade att vara så trivsamma och välfungerande som möjligt för de anställda. Alltför ofta är kafferum mörka och trånga hålor som inte erbjuder en uppfriskande mikropaus, än mindre lockar personalen till en gemensam matstund. De flesta i vår personal arbetar självständigt så vårt mål var att erbjuda dem ett trivsamt instickarställe där man vid sidan av arbetet kan byta tankar med arbetskompisar och arbetsledningen, konstaterar Kivinen. Förutom att utrymmet fungerar som pausrum för personalen,

 

Plats även för barn - lekhörna i personalens pausrum

Kivinen berättar om syftet med lekhörnan som väcker förundran: De flesta av våra anställda är i ”barnskaffar åldern” och flera av de ca. 45 anställda är på mammaledigt. När man flyttar från ett hektiskt arbete till att vara hemma med små barn börjar många snabbt sakna sina arbetskamrater och vuxenkontakter. I detta syfte kommer lekhörnan till sin rätt, konstaterar Kivinen. Speciellt gläder det mig att pausrummet tjänar som mötesplats för familjer, säger Kivinen. Som småbarnsmamma vet jag hur viktig roll familjens stöd har på en mammas ork på både arbetet och i hemmet. Som arbetsgivare vill vi stöda de anställdas vardag så gott vi kan. Pausrummet är alla medarbetares mötesplats. Vi har som praxis att nycklar och städtextiler förvaras, hämtas och returneras hit till kontoret, då blir det naturligt att i samma veva vika in via pausrummet på fika. Alla får fritt fara ta ur kylskåpet, skrattar hon.

 

En mjuk start från arbetslivet hem och tillbaka till arbetet

Arbetsledare Suvi Joutsen har kommit tillbaka till deltidsarbete från mammaledigheten. Hon berättar att som mamma till barnen Lucas (1 år 5 mån) och Elias (5 år) har hon varit en flitig användare av lekhörnan. Det har varit trevligt att under mammaledigheten kunna komma hit och träffa sina bekanta och även nya anställda. Samtidigt blir alla yrkesärenden uppdaterade när tankar utbyts. Arbetsplatsen förblir bekant och man behöver inte oroa sig för att ”falla av kälken” under sin mammaledighet, konstaterar Suvi, och fortsätter med att berätta att all aktivitet som ordnas under föräldraledigheter är frivillig och får avgöras av varje förälder själv. Arbetsgivaren ger oss möjligheten och informerar oss om eventuella aktiviteter i ett infobrev varje månad. Alla får själv avgöra om de vill delta eller inte, avslutar Suvi.

 

Anställdas välmående syns utåt som bra service

Nu när jag arbetar deltid kommer min man med barnen ibland och hälsar på, berättar Suvi.  I pausrummet kan vi vuxna umgås samtidigt som vi äter och kan följa med när barnen leker utan att vi stör de som arbetar inuti kontoret. Suvi har märkt att barnen tycker alltid att det är roligt och spännande att besöka mammas arbetsplats. Hon anser att separationsångesten kan dämpas stort av det att barnen vet konkret vart mamma far och arbetar när hon far och att barnet kan komma och hälsa på ibland.

 

Jutta Kivikallio

 

 

Samarbete genom 5 S

Bredvid kontoret och pausrummet finns företagets lagerutrymme där uppmärksamheten dras till den ordning och reda som råder. Pia Kivinen berättar om bakgrunden till denna ordning. Många av våra kunder använder sig av Lean 5 S-systemet för att utveckla sin produktion. På önskan från kunder bestämde vi oss för att vi även i vårt arbete vill börja tillämpa detta system, berättar Kivinen. Projektet är påbörjat från början av året och det börjar med utvecklingen av vårt lager och logistiken. Detta arbete syns konkret för våra medarbetare här på vårt centrallager, berättar Pia.

 

Samarbete är en styrka även i utvecklingsarbete

Vi samarbetar i kvalitetsfrågor med Pohjanmaan Siivous Oy och även fast vi just påbörjat vårt arbete med 5 S så har vi funnit systemets fördelar. Vi har fastslagit mål med bestämd tidsfrist till mellanetapper. Nu arbetar vi med skede två där vi fokuserar på arbetsledningens arbetsplatser. Hos våra kunder är det höghygienkunder som först omfattas av systemet. Mot slutet av året kommer alla våra kunder från Karleby till Seinäjoki att ha systemet i bruk.

 

Belönande utveckling

Enligt min egen erfarenhet är 5 S-systemet belönande när allting i vår verksamhet kommer i absolut ordning: produkter, filer i datorn, kalendrar; alla delar som bidrar till produktionen av tjänsten samt produktionsprocessen utvecklas. När sättet att handla är identiskt på alla arbetsplatser minimeras tidsslöseriet, arbetet framskrider ja trivseln förbättras. Det bästa är slutresultatet som är en nöjd kund, konstaterar Kivinen.

 

Arbetstagarna deltar ivrigt

Största delen av våra arbetstagare är enligt städbranschens mått mätt ganska unga, vilket också är en fördel i utvecklingsarbetet. De är alltid redo att utvecklas och lära sig nytt. Ett bra exempel är till exempel ibruktagningen av 5 S-systemet. Arbetstagarnas gedigna kunskap är en viktig sak för oss. En bra lön motiverar de anställda till att upprätthålla kvalitet, men också arbetsomständigheterna - lämpliga utrymmen, flexibla tider, snygga arbetskläder och kvalitativa redskap bidrar till att det dagliga arbetet känns trevligt och givande. Pia Kivinen vet att god kundservice börjar med anställda som är nöjda och känner samhörighet med sitt arbete. Hon berättar att personalomsättningen är mycket låg. Det är också typiskt att anställda som farit för att studera sedan återvänder till oss när de är färdiga, avslutar Pia.

I lådor:

Vad är 5 S

5 S är ett kvalitetssystem vars centrala mål är: produktivitet, arbetssäkerhet och välmående på arbetsplatsen. 5 S är grunden i utvecklingen av produktivitet och en säker arbetsplats. Systemet ökar hela arbetsplatsens välmående och är också grunden för en kontinuerlig utveckling av arbetsprocessen. Det är inte bara ett städprojekt, fastän arbetsplatserna sätts i skick.

Med 5 S:s hjälp ökar man produktiviteten, arbetssäkerheten och välmåendet på arbetsplatsen. I samband med ibruktagningen så utvärderar ledningen och personalen tillsammans arbetsplatsens layout (placering av material och maskiner) och organiserar arbetsplatserna så att där endast finns behövligt material och arbetsredskap.

 

5 S i ett nötskal

5 S-systemets grundidé är att minska spill. Spill är förutom dålig kvalitet slöseri med dyrbar arbetstid (onödigt sökande och långsamt utfört arbete).

Grundtanken är att få personalen att vara engagerad. Förverkligandet av 5 S lyckas bäst när personalen får ansvar att genomföra systemet. Förmännen deltar i planerandet av 5 S, stöder arbetsgruppens planering, skaffar behövligt expertiskunnande och tillräckliga befogenheter för att genomföra förändringar – praktisk tillämpning är varje arbetstagares uppgift.

 

Centrala mål

 • utveckla verksamhetens systematisering, produktivitet och kvalitet
 • uppdaga en fungerande verksamhets avvikelser, t.e.x. igenkänning av spill
 • aktivera en arbetsgrupp som utvecklar arbetsmetoder för att minska spill
 • upprätthålla arbetsplatsens ordning
 • minska på frustationen över att tvingas söka arbetsredskap
 • förbättra arbetssäkerheten
 • förbättra arbetsplatsens ergonomi
 • effektivera produktionsredskapens uppföljning och övervakning

 

5 S skeden

 1. Sortera

Endast det som behövs sparas.

 

 1. Systematisera och ordna

Förmännen och personalen funderar ut en bra arbetsplatsordning. Viktigaste är att det genast märks om något inte är på rätt plats och att det åtgärdas.

 

 1. Städa och serva

Renhet skapar trivsamhet och bara fungerande utrustning är användarduglig.

 

 1. Standardisera och fastställ

Försäkra att alla arbetar i enlighet med överenskomna arbetsförfaranden och enligt vedertagen praxis.

 

 1. Underhåll

 Feedback insamlas och metoder utvecklas på basis av feedbacken.