SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Eettiset säännöt

Eettiset säännöt

SSTL Puhtausala ry:n eettiset ohjeet:  

Yleistä: Liiton  toimihenkilöiden ja paikallisten yhdistysten  toimintaa säätelevät lait ja asetukset sekä yhdistyssäännöt.

Liiton hallituksen jäsen:

Liiton hallituksen  jäsenen tulee aina liiton edustajana toimiessaan menetellä niin, ettei synny oman paikallisyhdistyksen edun tavoittelua.
Luottamustehtävässä toimimme  puolueettomasti, oikeudenmukaisesti ja rehellisesti.
Liiton luottamustehtävissä toimiessamme, edustamme kaikkia jäsenyhdistyksiä, emme vain omaa yhdistystämme. Muistamme vastuumme ja huolehdimme siitä, että jääväämme itsemme asian käsittelyssä jossa voi  syntyä eturistiriitoja. Liiton hallituksen jäsenenä emme voi olla esimerkiksi liittokokousedustajana, koska olemme jäävejä päättämään asioista, joista olemme itse vastuussa.

Liiton ja sen omistaman osakeyhtiön henkilökunta:

Palkatun henkilökunnan ei ole suotavaa toimia luottamustehtävissä, joissa voi syntyä eturistiriitaa liiton tai sen omistaman osakeyhtiön ja henkilökunnan kesken.
Sellaisia tehtäviä ovat esimerkiksi liittokokousedustajan, yhtiökokousedustajan, liiton, sen omistaman osakeyhtiön ja paikallisyhdistyksen hallituksen jäsenen tehtävät.

Puolueettomuus:

Toimimme puolueettomasti koko puhtausalan hyväksi.
Tuotamme / välitämme luotettavaa puhtausalan materiaalia, tutkittua tietoa ja alan ajankohtaisia asioita jäsenillemme sekä muille yhteistyötahoillemme tasapuolisesti ja puolueettomasti.

Tasa-arvoisuus:

Toiminnassamme kohtelemme kaikkia tasavertaisesti asemaan, elämäntilanteeseen, sukupuoleen, ikään, uskontoon, kulttuuriin, rotuun, vakaumukseen tai mielipiteeseen katsomatta.

Avoimuus:

Toimintamme on avointa  jäsenistölle, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille.
Olemme avoimin mielin mukana kehittämässä alaamme kumppaneina eri yhteistyö tahojen kanssa. Pidämme  mielemme avoimena ja valppaana alalla ja elinympäristössämme tapahtuviin muutoksiin, joilla voi olla vaikutusta toimintaamme.

Osaaminen ja oman ammattitaidon ylläpitäminen:

Alan edelläkävijänä olemme velvoitettuja ylläpitämään ja laajentamaan osaamisverkostoa sekä jakamaan tietotaitoamme alamme kannalta tarpeellisille tahoille. 
Olemme ylpeitä puhtausalasta ja teoillamme edistämme aina alan arvostusta ja eteenpäinmenoa. Hyvä ammattiylpeys on hyveemme.

Yhteiskuntasuhteet:

Seuraamme yhteiskunnassa ja elinympäristössä tapahtuvia muutoksia. Tuottamalla  puhtausalasta rehellistä ja  oikeaa tietoa  pyrimme vaikuttamaan yhteiskunnan ja alamme kannalta myönteiseen kehitykseen sekä alamme arvostukseen.
Mahdollisissa hygieniaan (esim. pandemia)  liittyvissä kriisitilanteissa  on velvollisuutemme toimia  puhtausalan asiantuntijana ja tiedottajana.

>>Yhdistyskansion etusivulle