SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Faktaa

Puhdistuspalveluala tarjoaa itsenäistä asiakaspalvelutyötä erilaisissa työkohteissa

Puhdistuspalveluala on monipuolinen ja laaja-alaisesti työllistävä palveluelinkeino.

Puhdistuspalvelut sisältävät ensisijaisesti erilaisten toimitilojen ylläpito- ja perussiivoustehtäviä. Lisäksi työhön kuuluu toimintaympäristöstä riippuen muita palvelutehtäviä.

Puhdistuspalveluala tarjoaa sinulle itsenäistä työtä. Työ on usein asiakaspalvelutyötä, jossa on mahdollisuus toimia oma-aloitteisesti, palveluhenkisesti ja vastuullisesti. Monikulttuurinen palveluala edellyttää hienotunteisuutta, ihmisten ja erilaisten arvojen kunnioittamista. Työtä tehdään usein parin tai työryhmän kanssa, jolloin yhteistyöhön liittyvät edut voi hyödyntää. Puhdistuspalvelualalla on hyvä mahdollisuus koulutuksen avulla ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamista. Jos arvostat työtäsi puhdistuspalvelualalla ja koulutat itseäsi, niin sinulla on mahdollisuus edetä nopeastikin alalla esimies- ja johtotehtäviin oman ammatillisen kehittymisen myötä.

Koulutuksen käynyt työntekijä osaa työnsä ja halutessaan hänellä on mahdollisuus edetä työssään. Puhdistuspalvelualaa voi opiskella ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Yliopistossa voi hankkia puhtausalan kehittämis-, koulutus- ja johtotehtävissä tarvittavaa erityisosaamista.

Puhdistuspalvelualan palkkaukseen on tulossa muutoksia yksityisellä sektorilla.