SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Hankinnan kohde

Hankinnan kohde ja tavoitteet

Tässä kohdassa ilmoitetaan, mitä tarjouspyyntö koskee, esimerkiksi "pyydetään tarjouksia xx-kiinteistöjen siivouspalveluista, jotka sisältävät tilojen ylläpitosiivouksen / ylläpitosiivouksen ja perussiivouksen / seuraavat erikseen hankittavat lisäpalvelut."  Yleensä kannattaa mainita, että ylläpitosiivouksen tulee sisältää määriteltyjen puhtaustasojen tuottamisen edellyttämät jaksottaiset työt.

Hankinnan kohde, siivottavat tilat ja niiden puhtaustasovaatimukset voidaan tarkemmin kuvata liitetietona. Liitteen nimi ja numero ilmoitetaan.

Myös tarjoajaa ja tarjottavia palveluita koskevat vaatimukset ja tavoitteet voidaan määritellä yksityiskohtaisesti liitteissä. Liitteen nimi ja numero ilmoitetaan. Nämä liitteet toimivat myös tarjouslomakkeina, jotka pyydetään palauttamaan tarjouksen jättämisen yhteydessä. Tarjouspyynnön liitteeksi voidaan laatia myös tarkistuslista, jonka avulla tarjoaja voi tarkastaa, että tarjouksen mukana ovat tarvittavat liitteet.

Tässä kohdassa määritellään myös

- Ovatko osatarjoukset sallittuja / sallittuja nimetyin rajoituksin / eivät sallittuja lainkaan.

- Ovatko vaihtoehtoiset tarjoukset  sallittuja / sallittuja nimetyin rajoituksin / eivät sallittuja lainkaan

- Hyväksytäänkö alihankkijoiden käyttö / ei hyväksytä alihankkijoiden käyttöä / hyväksytään nimetyin rajoituksin (esimerkiksi vaihtomattojen huoltopalvelu).

- Palveluntuottajaksi valittavien määrä (yksi vai useampi).