SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Hankintamenettely

Hankintamenettely

Ei-julkisessa hankinnassa tilaaja voi määritellä hankintamenettelyn vapaasti.

Julkisen EU-kynnysarvon ylittävässä palveluhankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja ilmoitetaan hankintamenettely: avoin vai rajoitettu, sekä menettely, ellei saada tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia.

Hankintamenettelyn osalta ilmoitetaan myös
- miten toimitaan, mikäli saaduista tarjouksista yksikään ei vastaa tarjouspyyntöä hankintayksikön edellyttämällä tavalla taikka olosuhteet tarjouskilpailun aikana muuttuvat sellaisiksi, ettei hankintayksikkö voi tarjouskilpailun tuloksia hyödyntää (esim. hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan).
- ettei tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta makseta tarjoajille korvausta.
- millä kielillä tarjousasiakirjat ovat saatavissa (suomen/ruotsin/englannin kielellä). Tarjoajan halutessa tarjousasiakirjat muulla kielellä, käännättäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset ovat tarjoajan itsensä vastattavina.
- montako palveluntuottajaa valitaan tuottamaan palveluja: yksi/kaksi/useampi.
- pidätetäänkö oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista.
- hylätäänkö tarjouspyyntöä vastaamaton tarjous, puutteellinen tarjous sekä tarjous, johon ei ole liitetty tarjouspyynnössä vaadittuja selvityksi ja  tarjous, jos sitä ei ole kirjoitettu siinä muodossa kuin tarjouspyyntö edellyttää.
- hyväksytäänkö ehdollinen tarjous.
- että myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon.
- että tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia tilaajalta korvausta tarjouksen tekemisestä.
- että tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessä automaattisesti tässä tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin. Tarjoukset, jotka eivät täytä tarjouspyynnön ehtoja, hylätään.
- hyväksytäänkö vai hylätäänkö osatarjoukset.