SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Heljä Franssila

Heljä Franssila toimii tutkijana Tampereen yliopiston Informaatiotieteiden yksikössä, Informaatio- ja mediakäytäntöjen tutkimusryhmässä. Hän on tutkinut viime vuosina uuden ja monimuotoistuvan tieto- ja viestintäteknologian vaikutuksia ns. tietotyön arkipäiväisiin käytäntöihin. Hän on mukana kehittämässä menetelmiä sekä yksittäisen työntekijän että työyhteisöjen tasolla informaatiotulvan, keskeytyksellisyyden ja monimuotoistuvien informaatiotyöympäristöjen hallintahaasteiden haltuunottamiseksi."