SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » INSTA 800 tilaisuuden ohjelma

SFS 5994 INSTA 800 keskustelutilaisuus

SFS 5994 INSTA 800 hyväksymisen myötä kentällä on herännyt vilkas keskustelu standardin käytöstä, standardin käyttökoulutuksesta, sen sisältämistä pätevyysvaatimuksista ja pätevyyden osoittavasta sertifioinnista.

SSTL järjestää keskustelutilaisuuden, jonka aiheena ovat erityisesti INSTA 800 standardin käyttöön liittyvät yritysten ja henkilöstön pätevyysvaatimukset.

Keskustelutilaisuuden sisältö aiheittain:

Vaatimuksenmukaisuuden ilmoittaminen
Yritys- ja henkilösertifioinnin hankkiminen
Standardin INSTA 800 käyttämiseen vaadittava pätevyys
Pätevyysvaatimukset
Sisältö ja vaatimustaso henkilöstöryhmittäin
Tasot 1, 2, 3, 4
Pätevyyden hankkiminen

INSTA 800 koulutuksen organisoimisen periaatteet:
Kenellä lupa järjestää koulutusta
Miten pätevöityneisyyttä valvotaan
Kouluttajaorganisaatiot ja kouluttajat
Käyttäjäkoulutus

Keskustelun pohjaksi:
Vaatimustenmukaisuuden ilmoittaminen:
SFS 5994 INSTA 800 pitää sisällään standardin käyttöön liittyen velvoittavia ohjeita vaatimustenmukaisuuden ilmoittamisesta.

Tämä tarkoittaa, että asiakkailla on oikeus edellyttää siivouspalveluiden tarjoajan tai siivouskonsulttien riippumatonta arviointia. Arvioinnin tarkoituksena on varmistaa, että arvioitavaksi pyydetyillä osapuolilla on standardin käyttöön riittävät järjestelmät ja tiedot.

INSTA 800 mukaan: Palveluntarjoajien ja konsulttien on haettava riippumattoman kolmantena osapuolena toimivan sertifiointielimen arviointia. Kolmantena osapuolena toimivan sertifiointielimen on pystyttävä osoittamaan vaatimuksenmukaisuutensa yritys- ja henkilösertifiointiin liittyen.

Vaatimuksenmukaisuudesta todistava sertifikaatti voidaan myöntää kerrallaan enintään viideksi vuodeksi.

Pätevyysvaatimukset:
Standardi INSTA 800 ilmoittaa liitteessä B standardin käyttämiseen vaadittavan pätevyyden seuraavasti:
Pätevyysvaatimukset ovat jaettu tasoihin 1 - 4
Tietotaso 1.:  joitain tieoja standardin INSTA 800 yksityiskohdista
Henkilöstöryhmä:  johto
Tietotaso 2.:  käyttää standardin osia työssään
Henkilöstöryhmä:  siivooja
Tietotaso 3.:  tuntee tarkasti koko standardin INSTA 800 tai sen osien sisällön
Henkilöstöryhmä:   työnjohtaja tai esimies, ostaja, konsultti, joka suorittaa
tarkastukset
Tietotaso 4.:  hallitsee standardin INSTA 800 käytön sen kaikilta osin
Henkilöstöryhmä:   suunnittelija, yhteyshenkilö tai siivouksesta vastaava henkilö, konsultti, joka laatii tarjouksia tai suunnittelee siivouspalveluja