SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Jättömenettely

Tarjouksen jättömenettely ja voimassaolo

Määritellään, miten tarjous tulee toimittaa, esimerkiksi
- kirjallisena ja/tai sähköisenä kappaleena (muistitikku tai CD-levy, jossa tarjouksen antajan nimi).
- allekirjoitettu tarjous ja/tai sen jäljennös sekä sähköinen materiaali  suljetussa kirjekuoressa, viimeistään xx.xx.xxxx klo 12.00 mennessä osoitteeseen: xxx

Määritellään, mikä on pätevyysjärjestys, jos paperilla oleva allekirjoitettu tarjous on ristiriidassa muun aineiston kanssa.

Määritellään, tarvitaan tarjouksen kirjekuoreen erityistä merkintää:esimerkiksi tilapalveluiden tarjoukset ”xxxx” ja tarjouksien antajien nimet.

Ilmoitetaan, jos määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon.

Määritellään, mihin saakka tarjouksen tulee olla sitovana voimassa, esimerkiksi kunnes sopimus on allekirjoitettu, kuitenkin vähintään xx,xxxx saakka.

Tarjouksessa tulee mainita tarjouksesta vastaavan henkilön yhteystiedot ja tämän varahenkilön puhelimen ja matkapuhelimen numero sekä sähköpostiosoite.

Tieto kenelle ja miten hankintapäätös ilmoitetaan.