SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Johdanto

Tervetuloa mukaan SSTL:n toimintaan

Suomen Siivoustekninen liitto ry. (SSTL) on puhtausalan, yleishyödyllinen neuvonta ja koulutusjärjestö, jonka arvopäämääriin kuuluu alan kaikinpuolinen kehittäminen. SSTL:n omistama osakeyhtiö Siivoussektori Oy julkaisee siivousalan ammattilehteä PUHTAUS&PALVELUsektoria ja alan koulutusmateriaalia esimerkiksi Siivoustyön käsikirjaa sekä järjestää siivousalan messuja, kongresseja ja koulutustilaisuuksia.

Vuonna 1970 perustetun SSTL:n jäseninä ovat 17 Siivousteknistä yhdistystä, joihin kuuluu n. 2500 jäsentä. Sääntöjensä mukaan SSTL eikä sen jäsenjärjestöt puutu työehtosopimuskysymyksiin. Siivousteknisen yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa puhtausalasta kiinnostunut. Suomen Siivoustekninen liitto toimii jäsenyhdistystensä keskusjärjestönä. Alalla toimivat yritykset voivat olla SSTL:n yritysjäseninä. Vuonna 2010 oli yritysjäsenten määrä n. 80 yritystä.

Liiton ylin päättävä elin on yhdistysten liittokokousedustajista koostuva edustajakokous, joka kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Syksyllä lokakuussa kokoontuva syysedustajakokous valitsee Liitolle hallituksen, jonka tehtävänä on valvoa edustajakokousten päätösten toteutumista ja valmistella asiat edustajakokouksille. Hallitus myös käyttää ylintä päätäntävaltaa Liiton edustajakokousten välillä ja antaa tehtävät palkatulle henkilökunnalle sekä yhdistysten jäsenistä koostuville eri toimikunnille.

Tämä sähköinen kansio on tarkoitettu helpottamaan Siivousteknisten yhdistysten hallitusten jäseniä heidän työssään. Lisäksi kansiosta voivat hyötyä kaikki yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Yhdistystoimintaa on esitetty yleisessä merkityksessä, mutta osaltaan asioita on peilattu Suomen Siivousteknisen liiton ja Siivousteknisten yhdistysten näkökulmasta.

Antoisaa yhdistystoimintaa!

Yhdistyskansion tekemisessä on käytetty seuraavia lähteitä:
Halila, H.& Riitesuo, R. 1991. Yhdistystoiminnan perusteet. Helsinki. 56 s.
Halila, h. & Tarasti, L. 1996. Yhdistysoikeus. Helsinki. 609 s.
Kämäränen, P. (toim.) 1998. Yhdistyslaki ja säätiölaki. Lakikokoelma. Helsinki. 88 s.
SSTL. 1998. Säännöt. Siivoustekninen yhdistys ry. ja Suomen Siivoustekninen liitto ry.14.s.
>> Yhdistyskansion etusivulle