Eläydy erilaisuuteen

40.00
Paino430 kg

Monikulttuurisuus puhtausalan työyhteisössä.

Monikulttuurisuus on työyhteisön rikkaus, mutta myös haaste. Oppaan tarkoituksena on parantaa ymmärrystä ja yhteistyötä kulttuurien välillä. Tavoitteena on auttaa tunnistamaan erilaisuutemme lähtökohtia ja ilmenemismuotoja muistaen, että työyhteisön toimivuuteen vaikuttavat kulttuuritaustojen ohella monet muutkin tekijät.

Lähiesimiehen rooli on keskeinen monikulttuurisessa työyhteisössä, sillä hän vastaa usein maahanmuuttajan perehdyttämisestä työhön ja työyhteisön toimintatapoihin.

Opas on tarkoitettu monikulttuuristen työyhteisöjen henkilöstölle ja erityisesti henkilöille, jotka osallistuvat maahanmuuttajien perehdyttämiseen ja työhön opastukseen, sekä puhtausalan kouluttajille ja opiskelijoille.

Sisällysluettelo

  1. Ihmisten erilaisuus ja suhtautuminen siihen
  2. Yleisiä kulttuurisia ulottuvuuksia
  3. Tunne työtoverisi kulttuuritaustat ja hänet ihmisenä
  4. Sopeutuminen uuteen kulttuuriin
  5. Vinkkejä vuorovaikutukseen
  6. Monikulttuurisia ohjaamistilanteita
Tilaa uutiskirje