SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Kehittämispäivillä Porvoossa

 

Kotityö- ja puhdistuspalvelualan kehittämispäivillä Porvoossa

Tämän vuoden Kotityö- ja puhdistuspalvelualan kehittämispäivät kokosivat 27.–28.8.2014 Edupoliin Porvooseen yli 100 puhtausalan osaajaa saamaan puhtia näyttötutkintotoiminnan kehittämiseen. Aurinkoisessa ja idyllisessä Porvoossa nautimme mm. luennoista, tutkintotoimikuntien puheenvuoroista, matkailualan opiskelijoiden taukojumpasta, komiikkopari Eija Vilppaan ja Riitta Havukaisen naisenergiasta, diskotanssitreeneistä, kuorolaulusta, loistavasta ruuasta ja yhtä loistavasta seurasta. Porvoo tuli tutuksi opastetulla kävelykierroksella ja tiiviillä historiakertauksella. Kehittämispäivät tarjosivat antoisia elämyksiä kaikille aisteille eli tervemenoa Porvooseen!

 

Tuhti tietopaketti Opetushallituksen ajankohtaisista asioista

Opetushallituksen terveiset päiville toi opetusneuvos Lea Lakio ammatillinen aikuiskoulutus -yksiköstä. Lea esitteli tiiviisti ja ansiokkaasta yhteisiä haasteitamme, joita ovat mm. lainsäädännön ja näyttötutkintojärjestelmän uudistamisen sekä Tutke2:n (Ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittäminen) tuomat muutokset. Muutoksia on tiedossa myös Aipal-palautejärjestelmään ja Aitu-rekisteriin. Tutkintotoimikuntien määrä todennäköisesti vähenee tulevaisuudessa.

Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkinto ja siivousteknikon erikoisammattitutkinto uudistuvat; valmistelutyö on hyvässä vauhdissa. Tavoitteena on saada tutkintojen perusteiden luonnos valmiiksi vuoden vaihteessa. Luonnoksen valmistuttua alkaa lausuntokierros. Luonnosta voi kommentoida myös internetissä eli kannattaa olla valppaana tässäkin asiassa. Lausuntojen koonnin ja korjausten jälkeen uudet tutkinnon perusteet astuvat voimaan – mahdollisesti jo toukokuussa 2015.

Lea Lakio muistutti tarkkuudesta tutkintoihin liittyvässä työssä eli ”vasemmassa kädessä meillä tulee olla tutkinnon perusteet ja oikeassa kädessä Näyttötutkinto-opas”. Molempia tulee lukea ja noudattaa! Olemme saamassa uutta kättä pidempää painettuna ja verkkojulkaisuna. Näitä ovat mm. lainsäädännön myöstä uudistettava Näyttötutkinto-opas, todistusmääräys ja Näkökulmia henkilökohtaistamiseen -julkaisu. Kannattaa tutustua myös lähiaikoina valmistuneeseen Tunnistatko näyttötutkintomestarin. Näyttötutkintomestarien koulutusta kehittämässä -julkaisuun. Julkaisuja pääsee tilamaan tai pdf-tulostamaan OPH:n sivuilla. Suosittelen tutustumista myös OPH:n Opintopolku-verkkopalveluun ja Hyvät käytännöt -palveluun. Em. mainitut palvelut löydät internetistä OPH:n etusivuilta.

Näyttötutkintojen kehittämiskohteita oppilaitoksille riittää. Lea otti esille mm. seuraavat asiat: taloudellisista tukimuodoista kertominen, opiskeluun liittyvien vaikeuksien selvittäminen ja tutkintotilaisuuksien suunnitteleminen tutkinnon suorittajan kanssa. Joillakin saattaa olla haasteita tutkintotilaisuuksien järjestämisessä työpaikoilla ja työssäoppimispaikoilla, mutta mielestäni tämä asia on tutkinnoissamme hyvällä mallilla. Tarttukaamme haasteisiin ja kehittämiseen rakentavassa yhteistyön hengessä! Kiitos alle Kiitos tuhdista tietopaketista, Lea!

 

Tutkintojen voimaannuttava merkitys eli kaikki voittavat!

Mikä merkitys tutkinnoilla on työelämälle? -esimerkit tarjosivat havainnollisia kokemuksia tutkintojen merkityksistä. Aivan erityisesti hullaannuin kotiavustajana Sotainvalidien veljesliitossa työskentelevän Anne Qvickströmin esityksestä. Myös näyttötutkintotoiminnan moniottelija lehtori Nina Heiskanen Haaga-Heliasta kiitteli Annea ”Mä fanitan Annea jo nyt!” -huudahduksella.

Anne suoritti 59-vuotiaana Edupolissa Kotityöpalvelujen ammattitutkinnon ja toimii nyt itsekin tutkintotilaisuuksissa työntekijäarvioijana. Anne kertoi, että tutkinnosta on hyötyä hänelle itselleen, koko työyhteisölle, työnantajalle ja asiakkaille. On tärkeää tehdä työtä oikeilla siivousmenetelmillä ja esivalmisteltua siivousta noudattaen. Tietotietoa täytyy jakaa työyhteisössä. Näin säästämme itseämme ja työnantajan sekä asiakkaan rahoja. Työnantajalle tulee selvää säästöä myös mm. sairauslomien vähentymisenä. Kaikkien näkökulmasta ammattitaitoinen työntekijä turvaa työn tekemistä ja työympäristöä. ”Olen oppinut valtavasti kotityöpalveluun liittyviä asioita. Ja siivoan nyt kotonakin koulun oppien mukaan. Niin, ja osaan silittää kauluspaidan oikeaoppisesti Edupolin kouluttaja Päivi Virmasen evästyksen jälkeen”, totesi innokas kotityöpalvelun ammattilainen herttaisesti hymyillen. Esityksen loputtua sali täyttyi innostuneista aplodeista ja loistava esitys
-kommenteista. Annen esimies projektipäällikkö Tiina Saloheimo oli mukana kannustamassa niin tutkinnon suorittamisessa kuin päivän esityksessäkin. Tiina, saat olla ylpeä osaavasta ja ammattiylpeästä työntekijästäsi! Kiitos voimaannuttavasta esityksestä, Anne!

Tutkintojen merkitystä ryhmäporinoitiin älypuhelimilla, tableteilla ja Flinga-ohjelmalla kouluttaja Päivi Virmasen ohjauksessa. Pääsimme äänestämään tutkintojen merkityksestä työntekijälle, työnantajalle ja asiakkaalle. Äänestystulokset näytettiin reaaliajassa isolla valkokankaalla. Ryhmäporinan koonnin jälkeen päivien juontaja Eija Lenkkeri totesi, että tutkinnot ovat työelämälle tärkeitä! Tiedoksi, että Flinga-ohjelmaa pääsee koekäyttämään maksutta. Lisätietoja ohjelmasta saat osoitteessa www.nordtouc.fi.

Niina Heiskasen lennokas ja asiantunteva esitys osaamisen tunnistamisesta teroitti meille, että näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa arvioidaan oppimista ja kehittymistä. Näyttötutkinnon suorittamisessa puolestaan arvioidaan osaamista ja ammattitaitoa. Osaamisen tunnistaminen edellyttää aina eri toimijoiden yhteistyötä ja keskustelua sekä yhteisen näkemyksen ja tavoitteen jakamista. Perustana tulee olla näyttötutkintotoiminnan ymmärtäminen ja sen oikeanlainen hyödyntäminen. Niina muistutti myös, että osaamisen tunnistajalla on tavallaan paljon valtaa eli olemme tekemisissä myös eettisten asioiden ja tasapuolisuuden kanssa. Esityksenä lopuksi Niina antoi onneksi yhteystietonsa jatkokeskusteluja varten. Kiitos pontevasta herättelystä ja innostamisesta, Niina!

 

Tutkintotoimikuntien puheenvuorot innoittivat rakentavaan keskusteluun

Toinen kehittämispäivä lähti liikkeelle tutkintotoimikuntien puheenvuoroilla, joista kaikki herättivät kysymyksiä ja keskustelua. Puhdistuspalvelualan tutkintotoiminnan puheenjohtaja Eija Pelamo esitteli toimikunnan uutta toimintaohjeluonnosta. Keskustelua syntyi mm. siitä, miten ”tutkinnon suorittaja voi täydentää osaamisensa osoittamista tutkintosuorituksen aikana suullisesti ja mahdollisesti kirjallisesti itse tuottamillaan dokumenteilla, jotka arvioituina ovat osa hänen arviointiaineistoaan” (Laitoshuoltajan ammattitutkinto, määräys 12/011/2013). Tutkintotilaisuuksissa ei siis saa vaatia arviointiaineistoiksi esim. portfoliota tms. osaamiskansiota eikä kirjallisia ennakkosuunnitelmia. WinNovan puhtausalan opettaja ja tutkintovastaava Virpi Nurmi kertoi esimerkkinä, että vuoden 2013 Laitoshuoltajan ammattitutkinnon perusteiden mukaiset Ympäristönhuoltopalvelut -valinnaisen tutkinnon osan tutkintotilaisuudet ovat olleet erittäin käytännönläheisiä. Pohjois-Karjalan aikuisopiston kouluttaja ja vuoden näyttötutkintomestari Seija Ikonen kertoi videotallenteiden käytöstä tutkintotilaisuuksissa. Nykytekniikkaa voidaan hyödyntää tulevaisuudessa varmasti enemmänkin.

Kotityöpalvelujen tutkintotoimikunnan puheenjohtaja Eija Lenkkeri korosti puheenvuorossaan mm. tutkintotoimikunnan pöytäkirjojen lukemista. Näyttötutkinnon järjestäjien on tutustuttava pöytäkirjoihin huolellisesti. Toimikunta ei käsittele uusia esityksiä, jos pyydetyt korjaukset ovat tekemättä. Eija muistutti myös, että tutkintotoimikuntaa tulostetaan yksi tuloskooste (osa)tutkinnoittain.

Puhdistuspalvelualan työnjohdon tutkintotoimikunnan puheenjohtaja Erja Mickelsson kertoi Siivoustyönohjaajan erikoisammattitutkintoon ja Siivousteknikon erikoisammattitutkintoon liittyvistä ohjeistuksista ja Optima-kokousalustan käytöstä.

Kiinteistöpalvelujen tutkintotoimikunnan puheenvuorossa keskustelua herätti mm. www.näyttötutkinnot.fi -sivuillakin esiintyvä lause, jonka mukaan ”näyttötutkintoaineistojen käyttö on sovittu tutkintotoimikunnan kanssa järjestämissopimuksessa”. Jäämme odottamaan vielä puheenjohtaja Marita Tammiselta varmistusta asiaan.

Kehittämispäivillä oli esillä myös moniosaajuus toimitilapalveluissa sekä nuorten aikuisten oppimisen tukeminen oppimisvalmentajan näkökulmasta. Näistä asioista voit lukea toisaalta tästä lehdestä. Kiitos Edupolin järjestäjätiimille ja opiskelijoille, luennoitsijoille, osallistujille, tuotetorin esittelijöille ja ateriapalveluista vastanneille ammattilaisille antoisista kehittämispäivistä! Ensi vuoden elokuussa kehitämme kotityöpalvelu- ja puhtausalaa Kouvolassa. Nähdään siellä joko livenä tai tämän lehden välityksellä!

 

Kirsi Aironen