SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Kiinteistön puhtaus tuntuu, näkyy ja tuoksuu

Kiinteistön puhtaus tuntuu, näkyy ja tuoksuu

   
 

Käyttäjälle näkyy välittömästi, jos kauppakeskus tai tavaratalo jätetään siivoamatta. Tyhjentämättömät roskakorit, purukumit ja paperit käytävillä, kurajäljet lattiassa tai liukuportaiden alapään roskaisuus sekä pöly pistävät heti silmään. Toisia se häiritsee enemmän kuin toisia: niitä, joita se häiritsee, äänestävät jaloillaan. Tavaratalojen, huoltoasemien ja muiden julkisten tilojen wc:t ovat monelle asiakkaalle siisteyden mittari ja kaupankäynnin ehto.

”Arvoanalyyseja siitä, miten siivoamattomuus vaikuttaa kiinteistöön arvoon, ei ole juurikaan tehty”,  sanoo Matinkylän huolto Oy:n toimitusjohtaja kiinteistöneuvos Mikko Peltokorpi ja jatkaa: 

"Kiinteistön todellinen tekninen kunto vaikuttaa harmillisen vähän asuntojen myyntihintoihin, jopa putkiremontti tai julkisivuremontti jää hinnoittelussa huomiotta." Peltokorven mukaan siisteys ja haju vaikuttavat merkittäväsi kiinteistön arvostukseen ja yleiseen mielikuvaan kiinteistöstä siinä, missä mielikuva jonkin asuinalueen paremmuudestakin.   

Peltokorpi korostaa perussiivouksen ja ylläpitosiivouksen merkitystä. ”Hyvin tehdyt vahaukset, seinien peruspesut ja lasien pesut näkyvät, ja ne vaikuttavat mielikuviin ja arvostukseen”, hän sanoo. ”Siivousta ei osata arvostaa oikeasti eikä riittävästi, koska sitä tehdään jossain taustalla jatkuvana virtana. Jos oltaisiin pitkään niin, että ei siivottaisi ollenkaan, niin siivouksen puute ruvettaisiin huomaamaan”. Kotona neljän seinän sisässä syntyneet arvostukset siivouksen tasosta ja tarpeesta heijastuvat selvästi näkemyksiin yleisten tilojen siivouksen tason tarpeista.
Pitkäaikainen siivoamattomuus näkyy muun muassa kiinteistön pinnoissa. ”Mitä paremmin tiloja siivotaan ja huolletaan, sitä harvemmin täytyy tehdä suuria siivousta kalliimpia kertaluoteisia maalaus-, kunnostus-, tai perusparannustöitä”, sanoo Peltokorpi. 

Siivousta tulisi kohdentaa tarpeen mukaan
Siivous nousee usein hallintopalveluja tai kiinteistönhoitopalveluita suuremmaksi kulueräksi taloyhtiöissä, joissa on paljon koiria ja lapsiperheitä. ”Elämä talon sisällä vaikuttaa ratkaisevasti siivoustarpeisiin”, Peltokorpi kuvaa taloyhtiön siivoustarpeita.
”Kauppakeskukset ottavat siivouksen vakavasti, koska siivoamatta jättämisen vaikutukset nähdään heti kassassa. Osassa asunto-osakeyhtiöitä siivotaan, niin kuin on siivottu 25 vuotta, osassa taas on tarkkaan mietitty, mitä tarvitaan tässä ajassa. Osassa siivousohjelma voi olla vähän liikkuva. Jos isossa taloyhtiössä on esimerkiksi koiraporras, niin sovitaan, että siivoja käyttää aikaansa koiraportaaseen. Toisin sanoen siivouksessa käytetään järkeä ja yritetään kohdentaa yhtiön päättämiä resursseja mahdollisimman hyvin siihen osaan, joka niitä tarvitsee”. 

Puhtaus ja siivous ovat merkittävä osa kaupankäyntiä ja asumisviihtyvyyttä. Puhtaus ja siivous luovat mielikuvia, ja mielikuvat luovat arvoa ja arvostusta.