SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Kutsumuksellinen hankekuvaus

Hankekuvaus

Kutsumuksellinen puhtausala -hankkeessa kerätään tietoa siitä, miten sisäisen motivaation edellytykset toteutuvat alan työpaikoilla tai mikä estää sisäisen motivaation syntyä. Tulokset analysoidaan ja kipupisteisiin kehitetään ratkaisut. Ratkaisut julkaistaan painettuna ja sähköisenä materiaalina, tiekarttana kutsumukselliseen puhtausalaan.

Hanke jakautuu kolmeen vaiheeseen:

- tiedon keruuseen
- analyysivaiheeseen
- tulosten levittämiseen.

Tiedonkeruuvaiheessa kymmenessä siivousalan organisaatiossa järjestetään sisäisen motivaation edellytyksiä ja esteitä kartoittava työpaja. Työpajat palvelevat kohdeorganisaatioita suoraan henkilöstökoulutuksina. Työpajoissa käsitellään sisäisen motivaation roolia hyvän elämän rakennuspalikkana ja selvitetään sen edellytysten näkymistä osallistujien omassa työssä. Tämä harjoitus vahvistaa jo itsessään sisäistä motivaatiota sen tuodessa ilmi oman työn hyvät puolet ja tavan, jolla oma työ palvelee omien perustarpeiden tyydyttämistä. Työpajan toisessa tehtävässä kartoitetaan mahdollisuuksia näiden samojen edellytysten vahvistamiseen sekä mahdollisia esteitä perustarpeiden tyydyttymiselle.

Työpajoihin haetaan organisaatioita julkiselta ja yksityiseltä sektorilta sekä sairaalasiivouksen alalta. Työpajoja järjestetään sekä siivoojille että lähiesimiehille.

Analyysivaiheessa käydään läpi ensimmäisessä vaiheessa kertynyt tieto, kirkastetaan puhtausalan vahvuudet ja kiteytetään kipupisteet. Tämän jälkeen mietitään ratkaisut kipupisteiden korjaamiseksi.

Tulokset julkaistaan mahdollisimman laajasti. Toimenpidesuositukset muotoillaan käytännöllisiksi ja konkreettisiksi; sellaisiksi, että ne voidaan ottaa heti käyttöön omassa työssä ja omissa organisaatioissa. Raportointi tehdään sähköisesti sekä painettuna.

Hankkeen loppuraportti on käytännönläheinen tiekartta nykypisteestä kutsumukselliseen puhtausalaan.