SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Laatuvalmentajakoulutukset

Clean Card -laatuvalmentajakoulutukset

Laaduntuottokykynsä kehittämisestä kiinnostuneet puhtauspalveluorganisaatiot voivat valmentautua auditointiin osallistumalla Clean Card –laatuvalmentajakoulutukseen. Koulutuksia järjestävät oppilaitokset, joille Suomen Siivoustekninen liitto on myöntänyt lisenssin.

Koulutuksen tavoite:
Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osanottaja Clean Card –arviointikriteeristön painopistealueisiin, joiden pohjalta osanottaja pystyy tunnistamaan oman organisaationsa kehittämisalueet sekä suunnittelemaan ja toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet laaduntuottokyvyn varmistamiseksi kaikissa tilanteissa.

Koulutuksen kesto:
Koulutukseen kuuluu kaksi ½ päivän luentotilaisuutta sekä tentti. Tenttitilaisuuden tavoitteena on varmistaa, että osanottaja hallitsee Clean Card-arviointikriteerien sisällöt sekä osaa arvioida oman organisaationsa kehittämisalueet laaduntuottokyvyn näkökulmasta. Tentti sisältää netissä olevat vaihtuvat monivalintakysymykset, joilla SSTL ry valvoo koulutuksia, sekä soveltavan tehtävän.
Tentit voi uusia kerran. Tentit läpäisseelle SSTL myöntää todistuksen laatuvalmentajakoulukseen osallistumisesta. Oppilaitos voi antaa todistuksen valmentavaan koulutukseen osallistumisesta

Osallistujan vaatimukset:
Laatuvalmentajakoulutukseen osallistujalla on oltava työpaikka, joka on kiinnostunut laaduntuottokyvyn kehittämisestä ja jossa opittua voi soveltaa.

Laatuvalmentajakoulutuksia järjestävät oppilaitokset:

Edupoli, www.edupoli.fi
Koulutuskeskus Salpaus, www.salpaus.fi
Turun Aikuiskoulutuskeskus, www.turunakk.fi