SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Laskutus

Laskutus

Määritellään
- laskutusväli (esimerkiksi kuukausittain)
- laskuissa vaadittavat erittelyt (esimerkiksi kustannuspaikat), mahdollisuus niiden muutoksiin sopimuskauden aikana. Voidaan myös määritellä, että  tarkemmista laskutuskäytänteistä sovitaan sopimusneuvottelujen yhteydessä.
- lisätöiden laskutus (esimerkiksi erikseen kuukausittain), sekä vaatimukset, mitä tietoja laskussa tulee näkyä, esimerkiksi kohde / rakennusnumero, tehdyt lisätyöt, tuntimäärät sekä tilaaja.
- miten tarjoushinnat annetaan: arvonlisäverottomina, arvonlisäverollisina tai sekä että arvonlisäverottomina
- minkä ajan tarjoushintojen tulee pysyä muuttumattomina (esimerkiksi  vähintään x kuukautta x.x.20xx alkavan sopimuskauden alusta lukien)
- ensimmäinen mahdollinen hinnantarkastusajankohta

Jos edellytetään kiinteää hintaa koko sopimuskauden, se on mainittava tarjouspyynnössä.
Hinnantarkistuksen perusteet suositellaan esitettäväksi tarjouspyynnössä.
Hinnankorotus voidaan sitoa esim. palkankorotuksiin (korotus voi olla esim. 80 % palkankorotuksesta), kiinteistön ylläpidon kustannusindeksiin tai palvelujen tuottajahintaindeksiin.
Ensimmäiseksi mahdolliseksi hinnankorotusajaksi suositellaan tehtäväksi ajankohtaan, mihin palkankorotukset ajoittuvat. Ensimmäisen (kiinteähintaisen) kauden pituus voi vaihdella riippuen sopimuksen aloitusajasta.