SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2017 » 03 » Aamiasseminaarissa tulevaisuudennäkymiä

Vesa Heikkisen (Haaga-Helia) luento antoi paljon ajattelemisen aihetta, mitä tulevaisuus tuo mukanaan puhtauspalvelualalle sekä työnjohtamiseen.

Aamiasseminaarissa tulevaisuudennäkymiä

Julkaistu 03.03.2017

TEKSTI JA KUVAT: ERJA HAMMARÉN

 

Uudenmaan Puhtausala ry järjesti 2.3.2017 aamiaisseminaarin "Tuottavuus ja työhyvinvointi – työyhteisön tukipilarit asiakastyytyväisyyteen". Tilaisuus oli rakennettu edellisen vuoden seminaarin mukaisesti; aamiainen, pieni näyttely ja aikaa verkostoitumiselle. Lopuksi oli kaksi luentoa ajankohtaisista asioista.

Vesa Heikkisen (Haaga-Helia) luento antoi paljon ajattelemisen aihetta, mitä tulevaisuus tuo mukanaan puhtauspalvelualalle sekä työnjohtamiseen.

Tulevaisuudessa siivottavat neliöt muuttavat muotoaan – asiakaskokemuksen ja laadun merkitys korostuu, vaikka ympäristöt ovat rentoja, viihtyisiä ja luovia. Puhtauspalvelun tavoitteena on edelleen puhtaus, siisteys, terveys ja järjestys.

Esimerkkinä voisi mainita lifestyle-hotellien lisääntymisen täällä Suomessa. Näissä hotelleissa tähtiä on 4,5–5 ja suuntaus on selkeästi se, että ulkomaiset konseptit määrittävät tason. On tarkasti mietittävä, kuinka siivous näissä kohteissa toteutetaan siten, että työaika on riittävä ja odotettuun laatutasoon päästään. Koko prosessi palveluiden osalta on mietittävä, miten kokonaisarvo palveluiden tuottamisesta syntyy mahdollisimman kokonaistehokkaasti.

Haastetta asettavat uudet ratkaisumallit, joilla luodaan esimerkiksi viihtyisyyttä; viherseinät ja vastaavat. Miten hinnoittelu tapahtuu, mitä otettava palvelun tuottamisessa huomioon?

Sirkku Murtomäki Arkivireestä kertoi, miten meidän tulisi huolehtia itsestämme, jotta jaksamme pysyä muutoksessa mukana ja ottaa muutoksen vahvasti mukaan päivittäiseen tekemiseemme.

Toimintamalleissa tulee korostua ammattitaidon ylläpitäminen ja hallinta, opastaminen ja ohjaus sekä perehdytys. Puhtaus on terveyttä – tulee tuottaa ja myydä terveyttä! Osaava ammattilainen on arjessa selviytyjä. Sirkku antoi loistavia eväitä oman hyvinvointipolun rakentamiseen.

Sirkku Murtomäki