SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2017 » 06 » Avajaisseminaari tarttui puhtauspalvelujen laatuun

Avajaisseminaarin puhujat vasemmalta Tarja Andersson, Karri Rantasila, Aino Aho ja Kirsti Liljeroos.

Avajaisseminaari tarttui puhtauspalvelujen laatuun

Julkaistu 05.06.2017

TEKSTI: TARJA VALKOSALO, KUVAT: RIITTA TEERIAHO

Kun avajaisseminaarin yleisöltä kysyttiin, onko puhtauspalvelujen laatu parantunut viimeisen kolmen
vuoden aikana, kyllä-ääniä annettiin enemmän. Silti puhtauspalvelujen laatu puhuttaa. Avajaisseminaarissa etsittiin
keinoja sopimuksen mukaisen laadun toteutumisen varmistamiseen. Puhtauspalveluissa on todettu sanktioiden
teho, mutta palkkioista on vähän kokemuksia.

Toimitilapalvelut-ryhmän päällikkö Kirsti Liljeroos kertoi Senaatti-kiinteistöissä tänä vuonna käyttöön otetusta puhtauspalvelujen palkkio-sanktiojärjestelmästä. Senaattikiinteistöt voi maksaa toimitilojensa siivoojille palkkiota, jos kriteereinä olevat käyttäjätyytyväisyys ja laatu toteutuvat tavoitteiden mukaisesti. Tilojen käyttäjät arvioivat palvelun kokonaislaatua ja siivouksen teknistä laatua.
Laadun arvioiminen perustuu konsultin tekemään visuaaliseen tarkastukseen sekä jakso- ja vuositöiden huoltokirjakuittausten ajantasaisuuteen.Jokaisesta neljästä kriteeristä kertyy sanktiota tai palkkiota. Jos kaikki kriteerit toteutuvat sopimuksen mukaisesti, Senaatti-kiinteistöt maksaa kohteen siivoojille palkkion, joka kohteesta riippuen on 100-1 000 euroa.

Siivouspalvelupäällikkö Aino Aho HOK-Elannosta hankkii siivouspalvelut noin 300 toimipisteeseen. Toimitiloina
on myymälöitä, marketteja, tavarataloja,huoltoasemia ja ravintoloita. Toimipaikkojen siivous on ulkoistettu 15 palveluliikkeelle, joista osa on paikallisia ja osa valtakunnallisia toimijoita. Maineen hallinta on HOK-Elannolle tärkeä.
Sopimuksiin kirjataankin laatumääritelmät ja auditoinnit sekä vastuullisuusvaatimukset ympäristövastuun, sosiaalisen
vastuun ja tilajaavastuun osalta.Alihankinta on kielletty sopimuskumppaneilta.Siivouspalvelun laatua seurataan toimipisteissä kuukausittain. Palveluliike voi laskuttaa vasta sen jälkeen, kun laadunarviointi on tehty.

Pohja laadukkaalle hankinnalle luodaan Lassila & Tikanojan myyntipäällikköKarri Rantasilan mukaan jo
ennen tarjouspyyntöä. Ostajan ja tuottajien tulisi keskustella yhdessä tarpeista,palvelun reunaehdoista, tavoitteista
ja siitä, miten palvelut kannattaisi tuottaa. Tämä mahdollistaa uudet ideat ja lisäarvon tuottamisen. Luotettavan
kuvan saamiseksi palveluntuottajaehdokkaita kannattaa arvioida monesta näkökulmasta. Laaduntuottokykyyn
vaikuttavat niin osaaminen, resurssit,palveluorganisaatio, haltuunotto, kehittämiseen sitoutuminen kuin kustannustehokkuus.

Puhtauspalvelujen laatu taataan pitkäjänteisellä sopimuksen johtamisella,kiteytti toimitusjohtaja Tarja Andersson
TPA Andersson Oy:stä. Laadunhallinnan näkökulmasta sopimuksen johtaminen tarkoittaa palvelusopimuksen mukaisen teknisen ja toiminallisen laadun varmistamista koko sopimuskauden ajan, palvelun kehittämistä asiakastarpeiden
muuttuessa, palvelutuotannon riskien ennakointia ja vähentämistä sekä palvelukustannusten hallintaa. Tuloksena on vähemmän käytettävyyspuutteita ja –esteiden korjaamista sekä tulipalojen sammuttamista.

Tilaisuuden avasi kansanedustaja, SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari, joka oli aktiivisesti mukana myös hankintalain uudistamistyössä. Hän kehotti puhtausalan ammattilaisia olemaan yhteydessä oman alueensa kansanedustajiin, jos hankintalaki nykymuodossaan ei osoittaudu toimivaksi.

Katso video