SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2017 » 06 » Luolaihmiset nykyajan työyhteisössä

Luolaihmiset nykyajan työyhteisössä

Julkaistu 06.06.2017
Liiton kevätkokouksen yhteydessä enneagrammiohjaaja Auli Malimaa puhui eloonjäämisvaistoista modernissa työyhteisössä.

Olemme edelleen pohjimmiltamme luolamiehiä tai -naisia, joiden toimintaan vaikuttaa kolme biologista
perusvaistoa: itsesuojelu, vetovoima ja sosiaalisuus. Jokaisella ihmisellä yleensä yksi vaisto vaikuttaa toimintaan
voimakkaimmin.

Jos itsesuojelu on tärkeintä, ihminen kiinnittää huomiota omaan fyysiseen hyvinvointiinsa.
Vetovoimavaistoinen ihminen on kiinnostunut toisesta ihmisestä, hän on hyvä kuuntelija.Sosiaaliselle ihmiselle on tärkeää oma heimo ja yhteisön hyvinvointi.

Kevätkokouksen osanottajat pääsivät selvittämään, mikä vaisto itsessä vaikuttaa voimakkaimmin unelmapäivä-harjoituksessa.Auli Malimaa kehotti miettimään, miten unelmapäivään herää ja keitä päivässä on mukana. Unelmapäivän
sisältö saattaa paljastaa yllättävänkin tiedon sisimmästämme. Kun ymmärtää omaan ja toisen ihmisen käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, ristiriidat voivat vähentyä.

Osanottajat saivat myös pohtia, miten tämä vaistojen ohjaama käyttäytyminen näkyy työyhteisössä ja mitä hyvää eri tyypit tuovat työpaikalle. Itsesuojeluvaistoinen pitää työyhteisön perusasiat kunnossa, vetovoimavaistoinen kerää informaatiota ja sosiaalivaistoinen luo me-henkeä.

Stressitilanteessa käyttäytymisessä korostuu voimakkain vaisto. Silloin ihmiselle pitää antaa sitä, mitä tämä kipeimmin
kaipaa: esimerkiksi fyysistä lepoa, kahdenkeskistä huomiota tai ryhmän tuomaa turvaa.Parhaiten stressi kuitenkin lientyy toiminnalla, joka perustuu kunkin heikoimpaan viettiin. Silloin esimerkiksi yksin viihtyvän
kannattaa hakeutua läheisyyteen.