SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2017 » 08 » Myös fyysisen työn tekijän kannattaa harrastaa liikuntaa

Myös fyysisen työn tekijän kannattaa harrastaa liikuntaa

Julkaistu 10.08.2017
Tuore kysely- ja rekisteritietoja yhdistelevä väitöstutkimus osoittaa, että keski-iässä tai sen jälkeen lisääntynyt liikuntaharrastaminen vähentää pitkiä sairauspoissaoloja ja työkyvyttömyyseläkkeelle jääntiä.

VTM Ansku Holstila tarkastelee tuoreessa väitöstutkimuksessaan liikunta-aktiivisuuden muutosten yhteyksiä tulevaan toimintakykyyn, sairauspoissaoloihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin yli 40-vuotiaiden keskuudessa.

Tietoja yhdistelemällä selvisi, että lisääntynyt liikunta-aktiivisuus oli yhteydessä pienempään sairauspoissaolojen riskiin. Lisäksi liikunta-aktiivisuuden lisääminen vähäisestä tai kohtuullisesta rasittavaan oli yhteydessä pienempään työkyvyttömyyseläkkeiden riskiin.

”Tulosten perusteella keski-ikäisiä ja ikääntyviä työntekijöitä kannattaa työpaikoilla kannustaa lisäämään liikunta-aktiivisuuttaan. Terveitä työntekijöitä voi kannustaa myös rasittavan liikunnan harrastamiseen. Lisäksi on tärkeää huolehtia liikunta-aktiivisuuden ylläpidosta eläköitymistä seuraavina vuosina”, Holstila toteaa.

Fyysistä ja psyykkistä toimintakykyä sekä tuki- ja liikuntaelinsyihin ja mielenterveyssyihin perustuvia sairauspoissaoloja tarkasteltiin Holstilan tutkimuksessa erikseen.

Tulosten mukaan yhteydet liikunta-aktiivisuuden muutosten ja psyykkisen toimintakyvyn välillä olivat vähäisempiä kuin fyysisen toimintakyvyn kohdalla. Myös liikunnan rasittavuudella oli vähemmän merkitystä psyykkiseen toimintakykyyn ja mielenterveyssyihin perustuviin sairaspoissaoloihin verrattuna fyysiseen toimintakykyyn ja tuki- ja liikuntaelinpoissaloihin.

Helsingin Sanomissa 8.8.2017 julkaistussa haastattelussa todetaan: ”Vaikka työ itsessään olisi fyysistä ja liikunnallista, se ei Holstilan mukaan poista vapaa-ajan liikunnan tarvetta. Fyysisen työn rasittavuus on usein tyypiltään sellaista, että sen tueksi olisi hyvä olla myös vapaa-ajan liikuntaa. Pelkkä työn fyysinen kuormittavuus ei takaa toimintakyvyn säilymistä. Holstilan mukaan on tärkeää huolehtia liikunta-aktiivisuuden säilyttämisestä myös työuran jälkeen liikunnan tuomien positiivisten muutosten säilyttämiseksi mahdollisimman pitkään.”

Tutkimus toteutettiin Helsingin kaupungin 40–60-vuotiaiden työntekijöiden keskuudessa vuosina 2000–2002 ja seurantakyselyt tehtiin vuosina 2007 ja 2012.

Peruskyselyyn vastasi 8960 kaupungin työntekijää, joista 6606 antoi luvan myös rekisteritietojensa käyttöön. Tutkimuksessa hyödynnettiin Kelan sairauspoissaolorekisterin tietoja vähintään kymmenen työpäivää kestäneistä sairauspoissaoloista ja Eläketurvakeskuksen eläkerekisterin tietoja työkyvyttömyyseläkkeistä.

Holstilan tutkimus on osa Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolla tehtävää Helsinki Health Study -tutkimusta.

VTM Ansku Holstila väittelee 11.8.2017 kello 12 Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Changes in leisure-time physical activity, functioning, work disability and retirement - a follow-up study among employees". Väitöstilaisuus järjestetään osoitteessa Siltavuorenpenger 3 A, Auditorio 107.

Väitöskirja on myös elektroninen julkaisu ja luettavissa E-thesis -palvelussa.