SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2017 » 09 » INSTA 800 -standardiehdotus lausunnolla

INSTA 800 -standardiehdotus lausunnolla

Julkaistu 05.09.2017
Pohjoismaisen työryhmän laatima standardiehdotus INSTA 800 Cleaning quality. System for establishing and assessing cleaning quality (Siivouksen tekninen laatu. Määrittely- ja arviointijärjestelmä) (INSTA N038) on lausuntokierroksella 15.10.2017 saakka.

INSTA 800 -standardi hyväksyttiin Suomessa kansalliseksi standardiksi vuonna 2012. Sen jälkeen standardia on käytetty muun muassa kilpailutuksissa, kun siivouksen laatutasovaatimus on kuvattu standardin edellyttämällä tavalla.

Aloite standardin uudistamisesta tehtiin Tanskassa vuonna 2015. Sen jälkeen kaikkiin Pohjoismaihin perustettiin työryhmät, joissa koottiin maakohtaiset toiveet standardin uudistamiseksi. Saadut ehdotukset on käsitelty eri maiden työryhmissä ja kaikkien maiden hyväksynnän saaneet ehdotukset on nyt kirjattu lausunnolla olevaan luonnokseen.

Uudistamisprosessin ensisijainen tavoite on ollut standardin selkeyttäminen. Tähän on pyritty muun muassa lisäämällä alkuun taulukko, joka kuvaa standardin eri osien statusta ja käyttöä, määrittelemällä termejä, antamalla esimerkkejä standardin soveltamisesta käytännön tilanteissa sekä täsmentämällä siivoussopimuksen vaatimuksia. Luettelo muutosesityksistä löytyy standardin esipuheesta.

Standardiehdotukseen INSTA 800 (INSTA N038) voi tutustua SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa http://lausunto.sfs.fi/Home/Details/5534.

Lausunnot tulee toimittaa viimeistään 15. lokakuuta 2017 sähköpostitse osoitteeseen katri.valli@sfs.fi. Kommentit pyydetään esittämään käyttäen SFS:n lausuntopyyntöpalvelua. Kommenttien käsittelyn helpottamiseksi pyydetään yksilöimään tarkasti, mitä ehdotuksen kohtia kommentit koskevat.

Standardiehdotusta ei ole saatavilla suomenkielisenä. Haluttuihin muutoksiin on tärkeää saada perustelut ja ehdotus uudeksi tekstiksi englannin kielellä.

Mikäli standardiehdotus INSTA 800 (INSTA N038) saavuttaa kansallisella lausuntokierroksella konsensuksen SFS-standardiksi hyväksymisestä, INSTA-standardi vahvistetaan identtiseksi SFS-standardiksi. Tällöin uusi SFS-INSTA 800 -standardi kumoaa ja korvaa standardin SFS 5994:2012 (INSTA 800).