SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2017 » 09 » Nya proffs på Åland

Ålands flagga vajade på taket när examinanderna i rengöringsbranschen fick sina diplom på avslutningsfesten i stadshuset i Mariehamn.

Nya proffs på Åland

Julkaistu 06.09.2017
Edupoli har utbildat studerande i rengöringsbranschen på Åland under två decennier. Redan 60 procent av lokalvårdens personal hos Mariehamns stad har avlagt yrkesexamen.

TEXT: RIITTA TEERIAHO BILDER: TARJA VALKOSALO

”Städarbetet har utvecklats, städning med litet vatten har tagits i bruk som var ett ganska okänt begrepp på många platser hösten 2011 då jag startade min första grupp”, berättar Camilla Lindberg som har varit utbildare på Edupolis utbildningar på Åland.

Den första utbildningen på 1990-talet var ämnad för arbetslösa personer. Det var fråga om den dåvarande yrkesexamen för anstaltsvårdare. Det var studier varje dag, turvis med teoriveckor och arbetspraktik på olika arbetsplatser. Utbildaren kom från Edupoli och bodde en vecka i taget under teoriveckorna på husmodersskolan ute i Saltvik där utbildningen hölls.

På avslutningsfesten i Mariehamns stadshus önskade utbildaren Camilla Lindberg från
Edupoli att examinanderna har fått kunskaper som tas i bruk. Till vänster Bjarne Grönholm
från Edupoli.

Edupoli har utbildat anstaltsvårdare, lokalvårdare och städarbetsledare. Studeranden har kommit från Mariehamn stad och från den privata sektorn, privata städföretag. Landskapsregeringen har utbildat en stor del av sin personal samt andra kommuner på Åland.

Lokalservicechef hos Mariehamns stad Minna Saarijärvi berättar att personalen i lokalserviceavdelningen utbildats systematiskt sedan 2006. Idag har ca 60 procent av personalen examinerad med grund-, yrkes- eller specialyrkesexamen. Senaste gruppen blir klara 2018 och då har de ca 80 procent av personalen examen inom bransch.

Lokalserviceavdelningen stöder studerande på många olika sätt: betalar examensavgiften, närstudiedagar är avlönade, yrkeskunniga handledare finns på arbetsplatsen och det finns möjlighet att göra skoluppgifter under arbetstid i viss mån. Examen betyder också löneförhöjning.

”Beroende på studerandens startnivå ordnas interna inskolningar till maskinell städning eller andra uppgifter av handledaren eller någon annan sakkunnig inom avdelning”, berättar Minna Saarijärvi. Det finns möjlighet att besöka andra enheter och också praktisera på andra enheter för att få bredare blick på arbetet. Studeranden kan i viss mån göra skriftliga skoluppgifter under arbetstiden. Studeranden har tillgång till dator på arbetsplatsen vid behov av information från internet. Examenstillfällen är också avlönade arbetsdagar.

Närstudier har för de olika grupperna under en dag per månad, heldag klockan 10 – 16 eller halvdag klockan 12 – 16. Distansuppgifter ingår alltid i studierna och de har gjorts mellan de olika närstudiedagarna.

Edupoli har under ca sex år använt eStudion, studieunderlaget för studeranden. I eStudion finns allt material, program, uppgifter samt en utmärkt möjlighet att hålla kontakt mellan studeranden och utbildaren. Utbildaren har också besökt studeranden på deras arbetsplatser, följt med dem i det praktiska arbetet och planerat examenstillfällen. Under de senaste åren har utbildningen skett i Mariehamns stads utrymmen, på stadshuset eller på Trobergshemmet som är ett ålderdomshem.  Före det har de haft utbildningar i kundens egna utrymmen, till exempel i ett städföretag, på ett hotell och på en husmodersskola. 
”Beroende på utbildningens tema har vi ibland behövt specialutrymmen som till exempel då vi haft måltidsservice på schemat. Då har vi fått hyra ett kök på Ålands hotell och restaurangskola”, berättar Camilla Lindberg.

Avslutningsfest i stadshuset i juni

Mikaela Sundström och Josephine Holmén från Mariehamns stads lokalvårdserviceavdelning
mottog sina examensdiplom. I mitten lokalservicechef Minna Saarijärvi
.

I början av juni firades en avslutningsfest i Mariehamns stadshus. Studeranden som avlagt yrkesexamen för anstaltsvårdare eller specialyrkesexamen för städarbetsledare fick sina diplom.

Mikaela Sundström från Mariehamns stads lokalserviceavdelning avlade specialyrkesexamen för städsarbetsledare.
”Utbildningen har varit ganska mycket uppfräschning av det som man kanske inte tänker på alla gånger. Studierna varade två år.
Gruppen hon studerade med berömmer Mikaela: ”Bättre grupp får man nog leta efter.”

”Superbra”, berömmer Josephine Holmén sin grupp också. Hon har arbetat på stadens idrottsgård sedan 2005. Hon började med studierna, då hon ville lära sig nya arbetsmetoder. Nu kan hon använda redskapen rätt och kan arbeta ergonomiskt rätt. Hon har också bekantat sig med nya medel. Lönehöjningen blir av, när Josephine är tillbaka efter moderskapsledigheten.

Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete avlade
Inga Strazdina, som driver sitt eget företag Rent & Fint.

Specialyrkesexamen för ledare av städningsarbete avlade Inga Strazdina, som driver sitt eget företag Rent & Fint.
”Utbildningen har givit mig kunskaper och modet att öppna eget företag”, berättar hon.
”Jag har lärt mig att städning är mångsidig, den är ett lika viktigt jobb om alla andra jobb. Jag har lärt mig använda avancerade städmaskiner, kunskaper i ECO städning, olika städningsmetoder och att man behöver kunskaper för att utföra ett bra jobb.
Min uppfattning om städning har förändrats. Städning är inte bara städdukar och städmedel det är så mycket mer så som miljö, ergonomi, säkerhet och materialkunskap.
Det bästa med utbildningen var att jag fick bekräftelse och svar på många frågor jag funderat på och att jag kan förmedla kunskaper vidare till mina kollegor.”