SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2017 » 09 » TOIMINNANJOHTAJALTA

TOIMINNANJOHTAJALTA

Julkaistu 07.09.2017

Arvoisat henkilö-ja yritysjäsenemme

Ensimmäinen kuukausi toiminnanjohtajana on jo takana, on ensimmäisen toiminnanjohtajan palstan kirjoittamisen aika.

Edeltäjäni Harri Piiparinen siirtyi uusiin haasteisiin yrittäjäksi. Hänen perintönsä sekä SSTL Puhtausala ry:n että Siivoussektori Oy:n toiminnassa toimii hyvänä pohjana, jonka varaan voi rakentaa tulevaisuutta. Harri on myös jatkossa mukana alan kehittämisessä aktiivisena yritys- ja henkilöjäsenenä.

Mittava strategiatyö vuosille 2015-2017 ei pääty tähän vuoteen, vaan saa jatkoa. Monet pitkällä olevat hankkeet etenevät ja uusia haasteita on jo näköpiirissä.  Perusteet toiminnallemme pysyvät samoina, mutta avainstrategiat, joilla tavoitteisiin pyrimme,  muuttuvat. Myös liiton päähankkeet elävät, ja painotukset tekemisessä seuraavat julkaisutoiminnan ja kouluttamisen yleistä kehitystä.  

Painettu sana on edelleen tärkeää, mutta sähköinen viestintä valtaa tiedottamisen alaa nopeudellaan ja helpolla jakelullaan, meidän on pysyttävä mukana viestinnän kiihtyvässä vauhdissa.

Verkossa tapahtuvasta koulutuksesta on jo pitkään odotettu perinteisen luennon tai hands-on koulutuksen korvaajaa, mutta niin ei ole käynyt. Me kaikki kaipaamme mahdollisuutta kasvotusten käytävään sosiaaliseen kanssakäymiseen muiden alalla olevien kanssa, tilaisuutta kysyä meitä askarruttavia asioita luennoitsijalta, kouluttajalta tai kollegalta.

Verkkokouluttaminen on monilla aloilla jo pitkällä ja sen merkitys tulee lisääntymään. Meidän tulee myös jatkossa hallita laajaa digitaalisen opetusmateriaalin kirjoa, siihen sisältyvät  koulutusvideot, verkkokurssit, digikirjat ja -oppaat. Myös erilaiset asiantuntijaryhmät somessa ja niiden tuoma tiedon ja kokemusten jakaminen tulevat lisääntymään.

Yhdistyksen jäsenistön kannalta tilanne on hyvä: jäsenmäärän takavuosina tapahtunut pieneneminen on pysähtynyt ja alan työllisyystilanne on erinomainen. Myös jäsenistön tarve ja halu kehittyä on korkealla, tarjoamamme koulutukset kiinnostavat ja saavat väen liikkeelle. Liiton toimintapoja on juuri sääntöjen osalta muutettu ja yhdistyskenttää hieman uudelleen organisoitu.

Oman tehtäväni tulevaisuuden tavoite on löytää uusia palveluja, joita jäsenistö toivoo ja tarvitsee, sekä kehittää nykyisiä toimintoja. Nämä tavoitteet eivät toteudu ilman jäsenistön vankkaa tukea ja aktiivisuutta.  

Terveisin