SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2017 » 11 » Puhtausalan kehityspäivä

Jussi Ruisniemi näytti, miten lisätty todellisuus toimii. Ohjelmasovelluksen kautta voidaan seurata, miten esimerkiksi laikan vaihto yhdistelmäkoneeseen tehdään.

Puhtausalan kehityspäivä

Julkaistu 28.11.2017
Puhtausalan kehityspäivä järjestettiin 19.-21. lokakuuta Gabriella-laivan risteilyllä Helsingistä Tukholmaan. Matkalla oli mukana 80 osanottajaa ja yhdeksän näytteilleasettajaa.

TEKSTI JA KUVAT: RIITTA TEERIAHO

 

Camilla Ottosson on johtaja SOL Palveluissa.

Camilla Ottosson kuvaili puhtausalan näkymiä alan yrityksen näkökulmasta: Ihmiseltä ihmiselle (Human to Human) -ajattelu korvaa vielä toistaiseksi vallitsevan ajattelun, jonka mukaan yritys suuntaa tuotteen tai palvelun toiselle yritykselle tai käyttäjäasiakkaalle. Samoin henkilöstön hyvinvoinnin merkitys kasvaa. Markkinatrendeissä painottuvat ennakointi ja kehittäminen. Kaikissa toiminnoissa alkaa näkyä LEAN-filosofia.

Tarja Valkosalo on Suomen INSTA 800 -työryhmän puheenjohtaja.

 

Yhteinen väline tuottajan ja tilaajan välille, kuvaili Tarja Valkosalo pohjoismaista INSTA 800 -standardia. Standardiin on tulossa uudistus, jota valmistelee SFS:n perustama, alaa monipuolisesti edustava työryhmä. Suomen ryhmä teki standardiin noin 20 muutosehdotusta. Standardin odotetaan valmistuvan ensi keväänä.

Eija Hirvonen on Lassila & Tikanojan suunnittelupäällikkö.

Eija Hirvonen kertoi käytännön kokemuksia INSTA 800 -standardin käytöstä: Työntekijöiden palautteet ovat olleet positiivisia koulutuksen jälkeen. Työntekijöiden huolena on, että arviointia ei tehdä heti siivouksen jälkeen ennen tilan käyttöä.  Koulutuksien avulla on siivoojien näkemys oman työn lopputuloksesta selkiintynyt ja laajentunut.  Standardin eri käyttötarkoituksien mukaan voidaan siivoojien osaamista varmistaa ja laajentaa esimerkiksi väline- ja menetelmävalinnoissa. Palvelusopimuksen tulisi sisältää ylläpitosiivous, jaksottaiset työt ja vuosityöt. Hirvonen on pohtinut myös, miten laadunseurantaa aidosti hyödynnettäisiin palvelusopimuksen kehittämiseen.

 

Tuotantopäällikkö Tuija Silván

Tuotantopäällikkö Tuija Silván kertoi kokemuksia ateria- ja puhtauspalvelujen järjestämisestä Tampereen Voimia Liikelaitoksessa. Monipalvelu toimii paremmin pienissä kohteissa kuin isoissa, joissa ateria- ja puhtauspalveluja on eriytetty. Tulevaisuudessa monipalvelua kehitetään ja tavoitteena ovat vielä laajemmat tukipalvelukokonaisuudet asiakkaalle. Tarvetta on räätälöidylle koulutukselle. Monipalvelu on mahdollisuus myös tulevassa sote- ja maakuntauudistuksessa, Silván arvioi.

Bo Manelius on ruotsalaisen Städbranschen Sverige -yhdistyksen hallituksen jäsen.

Miten pesette peukalon? kysyi Bo Manelius ja muistutti hyvän käsihygienian merkityksestä. Kunnollinen käsienpesu vie aikaa vähintään puoli minuuttia, mutta ehkäisee tartuntoja tehokkaasti. Käsihygienia on erityisen tärkeä sairaaloissa, joissa sairaalatartunnat aiheuttavat jopa kuolemantapauksia ja lisäävät kustannuksia. Sairaalassa tulisi määritellä kirjallisesti, miten siivoustyö jakautuu hoitohenkilökunnan ja siivoojien kesken. Manelius arvioi, että Suomen sairaaloissa laitoshuoltajilla on laajempi työnkuva kuin Ruotsin sairaaloiden palvelutyöntekijöillä. Hän kertoi myös siivoustekstiilien ja työvaatteiden sirutuksesta, mikä auttaa paikantamaan tekstiilit.

Matthias Lindholm

Matthias Lindholm esitteli Städbranschen Sverigen toimintaa.Städbranschen Sverige on SSTL Puhtausala ry:tä vastaava toimija Ruotsissa. Yhdistyksen tavoitteena on yhdistää koko ala Ruotsissa ja toimia alan ihmisten kohtaamispaikkana. Alalla näkyviä trendejä ovat digitaalisuus, laajemmat palvelut ja asiakkaan kuuleminen. Hän muistutti myös, että on tärkeää hinnoitella siivouspalvelu oikein ja torjua harmaata taloutta.

 

Diverseyn Jussi Ruisniemi kertoi kokemuksista, joita on saatu ympäri maailman siivousrobottien käyttämisestä. Ne osoittavat, että robotit lisäävät siivoustyön kiinnostavuutta ja siivoojien ammattiylpeyttä. Siivoojasta on tulossa asiantuntija, ”robottikeskuksen manageri”, minkä toivotaan tuovan lisää nuoria alalle. Robottien käytettävyydessä on vielä ongelmia, esimerkiksi navigointi on vielä puutteellista. Teknisesti ongelmat on jo ratkaistu, mutta nyt joudutaan vielä odottamaan, että tekniikat halpenevat ja tulevat sitä myötä yleisesti käyttöön.

 

Sari Kivioja toimii Oulaisten kaupungin siivouspäällikkönä.

Sari Kivioja käsitteli esityksessään muutoksia, joita on tulossa työpaikalla oppimiseen uudistuvien ammatillisten tutkintojen myötä. Työpaikalla järjestettävän koulutuksen muodot ovat vastedes oppisopimuskoulutus ja koulutussopimus; työssäoppiminen poistuu. Hän kiinnitti huomiota muun muassa koulutuksellisen tasa-arvon toteutumiseen, kun ammattiin opiskelevat saavat entistä isomman osan opetuksesta työpaikalla. Löytyykö ylipäätään kaikille työpaikkoja pitkiin käytännön jaksoihin? Miten varmistetaan samanlainen opetus kaikille opiskelijoille? Opettaminen kuormittaa myös työntekijöitä, jotka ohjaavat opiskelijoita oman työnsä ohessa.