SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2017 » 12 » Ammattilehti tärkeä tiedonlähde

Ammattilehti tärkeä tiedonlähde

Julkaistu 04.12.2017
Puhtausala2017 kyselyn tuloksista käy ilmi, että kyselyn vastaajista yli 70 prosenttia pitää yllä osaamistaan ammattilehteä lukemalla.

Maailma muuttuu ja puhtausala sen mukana.  SSTL Puhtausala ry selvitti kyselyllä puhtausalalla toimivien näkemyksiä omasta työstään ja osaamisen kehittämisestä. Puhtausala2017-kyselyyn tuli syys-lokakuun aikana 433 vastausta.

Puhtausala2017-kyselyn tulokset kertovat, että vastaajat pitävät työnsä parhaina puolina työkavereita, työn monipuolisuutta ja mahdollisuutta itse vaikuttaa omaan työhön. Puolet vastaajista mainitsee hyvänä puolena myös asiakkaat.

Työn ongelmia ovat sijaisten puute tai ammattitaidottomuus, kiire, ongelmat työyhteisössä, kuormittava työ ja puutteellinen viestintä yrityksen sisällä. Ongelmien ratkaisuksi vastaajat ehdottavat enemmän aikaa tehtävien suorittamiseen ja lisää koulutusta. Avoimissa vastauksissa ratkaisuehdotuksia tuli laajasti eri näkökulmista, esimerkiksi toimia työhyvinvoinnin parantamiseen ja alan arvostuksen nostamista ehdotettiin.

Puhtausalan osaamistaan vastaajat pitävät yllä ja kehittävät lukemalla ammattilehtiä (yli 70 prosenttia vastaajista), seuraamalla alan uutisia ja käymällä messuilla ja näyttelyissä. Noin puolet vastaajista ilmoittaa kokeilevansa uusia välineitä, aineita ja menetelmiä.

Digilehtiä ilmoittaa lukevansa lähes päivittäin vajaat 30 prosenttia ja toisinaan 35 prosenttia vastaajista. Verkkokurssilla on opiskellut vajaat 30 prosenttia vastaajista, samoin e-kirjaa on lukenut alle 30 prosenttia.

Työpaikalla älylaite on käytössä työntekijöillä, ilmoittaa 60 prosenttia vastaajista, ohjaajilla (45 prosenttia) ja esimiehillä (80 prosenttia).

Puhtausala2017-kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin I love Puhtaus -pyyhesetit, jotka voittivat Marja-Leena Lippojoki, Satu Koivisto ja Triinu Heinleht.