SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2017 » 12 » TTS Työtehoseura

Kuvatekstit:
Robottisiivous- tutkimushankkeessa tarkasteltiin robottityön soveltumista julkisten tilojen siivoukseen. Elina Ahtiala-Huotari (oik.) ja suunnittelija Annika Enqvist Tampereen Voimiasta sekä TTS:n tutkija Sari Liski-Markkanen tutustumassa robottiin. Kivisto Consulting Oy:n Timo Kivistö ja Tampereen Voimian Minna Ahonen seuraavat toimitusta taustalla.

TTS Työtehoseura

Julkaistu 04.12.2017
TTS on valtakunnallinen koulutus- ja tutkimusorganisaatio, jonka vahva osaaminen perustuu vuosikymmenten kokemukseen työn ja työprosessien kehittämisestä sekä laaja-alaisesta tutkimustoiminnasta. Toiminnan kivijalka on yhteistyö alan yritysten, yhteistyökumppaneiden, hankerahoittajien ja viranomaisten kanssa.

TEKSTI JA KUVAT: TARJA MARJOMAA, TTS

TTS:ssa opiskelu on käytännönläheistä ja joustavaa. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka vastaa todellisiin oppimistarpeisiin ja ottaa huomioon osaamisen tason. Opintoja voi suorittaa päiväopintoina tai oman työn ohessa. Opetus sisältää työssäoppimista sekä lähi-, etä- ja verkko-opintoja. Oppilaitoksen erityisvahvuutena on organisaatioon kuuluva tutkimusyksikkö, jonka tuottamia tutkimustuloksia ja osaamista hyödynnetään myös koulutuksessa.

Kiinteistönhoitajia ja toimitilahuoltajia

TTS:ssa järjestetään puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin johtavaa koulutusta. Vuosittain opiskelijoita on noin 8000 ja kehitys- ja tutkimushankkeita on noin 100.

Yritykset työllistävät mielellään henkilöitä, joita ne ovat perehdyttäneet ja jotka ne tuntevat. Vantaan toimipisteen uusi oppimisympäristö ja nykyaikaiset laitteet sekä tilaratkaisut tukevat oppimisprosesseja.

 

Puhtauspalveluala kiinnostava tutkimus- ja kehityskohde

TTS:n tutkimusyksikössä on testattu vuosikymmeniä erilaisia laitteita, välineitä ja työmenetelmiä. Puolueettomia vertailuja on tehty muun muassa erilaisista siivouslaitteista, -välineistä ja -aineista. TTS:ssa järjestetään erilaisia puhdistusalan koulutustilaisuuksia sekä yrityskoulutuksia ja TTS:n asiantuntijat ovat mukana useissa alan työryhmissä.

Osaaminen on työtämme

Työelämän muutokset asettavat uusia haasteita opetustyölle. Opetusta järjestetään entistä enemmän verkkototeutuksena, mobiilipedagogiikan keinoin. TTS:ssa on paljon maahanmuuttajataustaisia opiskelijoita, joten oppimisympäristöt ovat monikulttuurisia. Tämä on rikkaus mutta myös haaste. Opiskelijoita kohdellaan tasavertaisesti ja TTS:n kunnia-asia on tuottaa työmarkkinoille taitavaa ja ammattiaan arvostavaa työvoimaa, joka myös työllistyy nopeasti.

Työtehoseurassa 1940-luvun alussa kehitetty astiankuivauskaappi oli aikoinaan huomattava kotitöitä helpottava keksintö. Sitä seurasivat monet työn rationalisointiin, laiteteknologiaan ja energiatehokkuuteen liittyvät kehityshankkeet. TTS tunnetaan arvostettuna, osaavana ja rohkeana edelläkävijänä. TTS:n tavoitteena on säilyttää tämä rooli ja parantaa suomalaisen työn tuottavuutta ja osaamista edelläkävijän roolissa yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

TTS:ssa opiskeluun kuuluvat työssäoppimisjaksot ovat hyvä väylä perehtyä alaan, oppia uutta ja työllistyä opintojen päätyttyä.