SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2018 » 02 » Kestävyyttä ja joustavuutta elämään

Kestävyyttä ja joustavuutta elämään

Julkaistu 09.02.2018
Miten vahvistaa itseä kirjojen avulla kestävämmäksi tai joustavammaksi elämässä? Kirjoja itsen, kehon ja mielen kehittämiseen on tarjolla hyllymetreittäin. Toimittaja Terhi Mäkiniemi tutustui neljän kirjan antiin.

TEKSTI: TERHI MÄKINIEMI

 Inhimillisiä kohtaamisia KUVA: WSOY

 Inhimillisenä itselle, inhimillisenä toiselle
 Maaret Kallio: Inhimillisiä kohtaamisia. (WSOY)

Lempeän lämpimästi kirjoitettu kirja inhimillisistä kohtaamisista ja kyvyistämme inhimilliseen kohtaamiseen. Kirja pysäyttää pohtimaan raadollisen rehellisesti sitä, miten uskaltaa olla ihminen itselleen. Minkälaisen suhteen itseensä on elämän varrella luonut? Ja mitä sitä kautta toteutuu omassa elämässä ja kohtaamisissa toisten kanssa?

Aidot kohtaamiset ihmisinä ja inhimillisesti ovat kortilla tiukkoina aikoina. Siksi niistä tulee entistä merkityksellisempiä. Moni kaipaa syvemmin kokonaisvaltaista kohtaamista aseman, statuksen ja tittelin kohtaamisen sijaan. Inhimillisenä ihmisenä kohtaamistilanteissa pääsee pidemmälle ja syvemmälle pinnan alle kuin sankarin viitta harteilla. Hyvän elämän arvo mitataan kohtaamisissa: se, jolla jo on taitoa kohdata, osaa antaa ja se, jolla ei ole, joutuu nyt opettelemaan.

Välihengitykset itsen ja toisten äärellä luovat kohtaamisiin tilaa ja tuovat mahdollisuuksia. Kyvyssä kohdata toinen punnitaan kyky kohdata itsensä. Kuormittuneena, valvoneena, väsyneenä ja stressin keskellä se on haastavampaa. Siksi hyvää suhdetta itseen kannattaa vaalia ja rakentaa koko elämän ajan. Mielen sisäiset ja ulkoiset olotilat vaikuttavat kykyyn kohdata toinen ihminen. Ihmisinä meillä kaikilla on kaipuu hyvästä inhimillisestä kohtaamisesta. Meillä kaikilla on tarve tulla kohdatuksi ja hyväksytyksi omana itsenään, kaikkine ominaisuuksineen ja juuri sellaisina kuin olemme. Kirja on 255-sivun tietopaketti inhimillisyyden merkityksestä kaikille vuorovaikutus- ja kohtaamistaitojen kehittämistä haluaville.

 

 Valmenna mieltä, saavuta tavoitteet
Maaretta Tukiainen: Hyvän mielen vuosi -tehtäväkirjani. (PS-Kustannus)

Nopealukuinen, visuaalisesti viehättävä ja helposti täytettävä mielen taitojen harjoituskirja koko vuodeksi. Kirja lupaa selkeyttä arkeen ja elämään tehtävien tekemisen ja teemoittain rakennettujen pohdintojen kautta. Vuoden jokaiselle viikolle on oma osio viikkosuunnitelmineen, joita täyttäessä kylmenevät ja pimenevät syysillat kuluvat nopeasti. Teemoina ovat muun muassa unelmat, arvot, muutos, esteiden ennakointi, näkökulmat, tavoitteet, ja toivon ylläpitäminen.

Jo asioiden kirjoittaminen auttaa jäsentämään ajatuksia ja selkeyttää mieltä matkalla kohti toivottua muutosta, ja avaa sitä, mitä ikinä muutos kenellekin meistä merkitsee. Tehtäväkirja lisää itsetuntemusta ja toimii oivallisena itsevalmennuskirjana oman mielen taitojen valmennuksessa.  Muistikirjan kokoinen kirja sujahtaa helposti käsilaukkuun ja kulkee kevyesti matkassa mukana minne vain.

Kirja kannattaa hankkia, kun kaipaa elämään ja arkeen selkeyttä ja muutosta tai tuntuu, että kiire on usein läsnä. Hyvän mielen taitoja on kansien välissä 239 sivun verran.

Lue lisää digiPuhtausalasta.

 

 KUVA: ALMA TALENT

 Tilannetajuisempaa elämää!
Helena Åhman ja Harri Gustafsberg: Tilannetaju – Päätä paremmin (Alma Talent)

Kattava ja selkeä 250-sivuinen teos tilannetajun kehittämiseen. Tilannetaju on kykyä muodostaa kokonaiskuva kuhunkin hetkeen vaikuttavista tekijöistä ja toimia sen pohjalta tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla. Toimintaa tilanteessa voi muuttaa sen virheellinen tulkinta. Esimerkiksi organisaatioissa kehitetään ihmisiä, vaikka ongelma on järjestelmissä, rakenteissa tai systeemissä, jotka estävät toimimasta parhaimmalla tavalla.

Tekijöiden mukaan tilannetaju on laaja ilmiö. On tärkeätä tiedostaa tilannetajun merkitys ja pohtia omia tapoja havainnoida sekä toimia. Ilman jatkuvaa kehittämistä mieli ja ajattelu voivat kapeutua, sulkeutua ja pimentyä. Huonon tilannearvioinnin lisäksi kuvioon saattavat tulla oman edun tavoittelu, typeryys ja kelvottomat ratkaisut.  Kun jotain tapahtuu, näemme siitä vain osia, emmekä pysty prosessoimaan kaikkea ympärillä olevaa informaatiota. Mieli suodattaa tapahtumia aiempien kokemusten pohjalta siitä, mitä se prosessoi ja tulkitsee.

Hyvä tilannetaju auttaa tekemään parempia päätöksiä ja korjaamaan huonoja päätöksiä. Teoksessa esitellään tilannetaju kahdeksan tilannetajutekijän mallin kautta. Mallissa pureudutaan siihen, miten säilyttää toimintakyky, välttää vääriä ratkaisuja ja tehdä parempia päätöksiä. Tärkeä näkökulma on tilannetajutekijöiden soveltaminen käytännössä, arjen tilanteissa ja työpaikalla.

Parempaan tilannetajuun luotaavia tekijöitä ovat: vaikuttaminen mielen kuormaan, energiatason maksimointi, havaintoharhojen vähentäminen, huomion suuntaaminen, tunteiden säätely, ajattelun selkiyttäminen, intuitiolle herkistyminen ja tapojen jalostaminen. 

KUVA: Viisas elämä

Traumoista eheäksi
Bessel Van Der Kolk: Jäljet kehossa (Viisas Elämä)

Syvempään itsetuntemukseen soveltuva 518-sivuinen jättiteos traumoista, niiden purkamisesta aivojen, mielen ja kehon avulla. Teoksen tekijä on maailman johtava traumaperäisen stressin asiantuntija ja entinen Bostonin yliopiston psykiatrian professori Bessel van der Kolk.
 

Muistimme on epävakaa ja tarinat tapahtumista ja muistoista muuttuvat, uudistuvat ja päivittyvät koko ajan. Jopa sisaruksilla saattaa olla lapsuudesta keskenään erilaiset muistot, mikä helposti hämmentää.  Aivojen tehtävä on seurata ja arvioida, mitä kehon sisä- ja ulkopuolella tapahtuu. Aivojen havainnot välittyvät edelleen verenkiertoon ja hermostoon aiheuttaen vähäisiä tai huomattavia muutoksia kehossa.

Trauma jää kehoon ja ilmenee eri tavoin: painajaisina, säpsähtelynä tai paniikkina. Trauman taustalla on jokin ihmistä järkyttänyt tapahtuma: irtisanominen, työn loppuminen, onnettomuus, väkivalta, uhkailu, kaltoin kohtelu, avioero tai sairastuminen. Traumaterapiassa Van der Kolkin mukaan terapeutin keskeisin tehtävä on auttaa asiakasta sietämään tuntemuksia, tunteita ja reaktioita siten, etteivät ne kaappaa täysin valtaansa. Terapeutti auttaa asiakasta hyväksymään sen, ettei trauma ollut hänen oma syynsä tai johtunut viallisuudesta. Kukaan et ansaitse sellaista, mitä hän on joutunut kestämään. Traumoja voi ja kannattaa purkaa sekä rakentaa itselleen eheämpää elämää. Itseä voi eheyttää traumoista myös EMDR:n, joogan, hengitysharjoitusten, mediataation ja psykoterapian avulla.