SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2018 » 02 » Koulutus uudistuu

Koulutus uudistuu

Julkaistu 09.02.2018
Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö astui voimaan 1.1.2018. Mikä muuttui?

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen lähtökohtana on ollut luoda koulutusjärjestelmä, joka tuottaa ammatillista osaamista opiskelijoiden ja työelämän tarpeisiin. Siihen pyritään vastaamaan joustavien tutkintojen, niiden osien, tutkintoon johtamattoman koulutuksen ja valmentavien koulutusten avulla.

Jatkossa opiskelija opiskelee vain sitä, mistä häneltä puuttuu osaamista. Osaaminen näytetään käytännön työtilanteissa. Tutkinnon tai sen osan suorittavalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan siitä, miten tavoitteeksi asetettu osaaminen saavutetaan ja millaista opetusta, ohjausta ja tukea opiskelija tarvitsee. Osaamisen arvioinnista vastaavat opettajat ja työpaikan edustajat yhdessä.

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualla uudistus on tarkoittanut useiden perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen yhdistämistä laajemmiksi puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkinnoiksi. Tutkintoja voidaan jatkossa joustavasti kehittää työelämävaatimusten muuttuessa esimerkiksi luomalla uusia valinnaisia osia tai osaamisaloja.

Koulutustarjonta on turvattu. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 6.10.2017 päätöksen ammatillisen koulutuksen järjestämisluvista 1.1.2018 alkaen. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan osalta perustutkinnon järjestämislupa myönnettiin 68:lle, ammattitutkinnon 57:lle ja erikoisammattitutkinnon järjestämislupa 35:lle koulutuksen järjestäjälle.

Rahoituksen leikkaaminen johtaa siihen, että työpaikoilla tapahtuva koulutus tulee lisääntymään. Osaamisen kehittäminen työpaikoille tapahtuu joko työsopimukseen perustuvana oppisopimuskoulutuksena tai ilman työsuhdetta toteutettavana koulutussopimuksena, joita voi yhdistellä joustavasti opiskelijan ja työelämän tarpeiden mukaisesti.

Lähde: Opetushallitus

Koulutuksen järjestäjät

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan osalta perustutkinnon järjestämislupa myönnettiin 68:lle, ammattitutkinnon 57:lle ja erikoisammattitutkinnon järjestämislupa 35:lle koulutuksen järjestäjälle.

1.1.2018 lähtien koulutuksen järjestäjillä on oikeus järjestää vain niitä tutkintoja, joihin niille on myönnetty uuden lain (531/2017) mukaisessa järjestämisluvassa oikeus. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot myönnettiin siirtymäsäännösten mukaisesti näyttötutkinnon järjestämissopimusten perusteella, mutta perustutkinnot ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan perusteella. Lisäksi koulutuksen järjestäjille voitiin myöntää uusia tutkintoja hakemuksesta järjestämislupien uudistamisen yhteydessä.

Luettelo koulutuksen järjestäjistä, joille on myönnetty puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon järjestämisluvat. Luettelo tutkintojen mukaan.