SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2018 » 02 » SIBI-hankkeessa tutkitaan siivouskemikaalien vaikutusta sisäilmaan

Lehtori Leila Kakko Tampereen ammattikorkeakoulusta on mukana hankkeessa.

SIBI-hankkeessa tutkitaan siivouskemikaalien vaikutusta sisäilmaan

Julkaistu 16.02.2018
Aalto-yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Tampereen ammattikorkeakoulun yhteistyöhankkeena käynnistyi syksyllä 2017 kaksivuotinen hanke ”Sisätiloissa käytettyjen siivouskemikaalien ja biosidien vaikutukset mitattuun ja koettuun sisäilman laatuun koulu- ja päiväkotirakennuksissa (SIBI-hanke)”.

SIBI-hankkeessa tutkitaan pääkaupunkiseudun lukiossa ja päiväkodeissa käytettyjen siivouskemikaalien sekä biosidien vaikutuksia koettuun ja mitattuun sisäilman laatuun. Tulosten on tarkoitus valmistua vuoden 2019 loppuun mennessä.

Uudessa Asumisterveysasetuksessa (2015 /10) annetaan toimenpiderajoja joillekin kemiallisille epäpuhtauksille, joiden lähteenä oletetaan olevan pääasiassa rakennusmateriaalit ja ulkoilma. Osa toimenpiderajoista perustuu ongelmien tunnistamiseen ja osa on terveysperusteisia. Useissa julkisissa rakennuksissa yhdeksi mahdolliseksi sisäilmaongelmien aiheuttajiksi on epäilty erilaisia siivouskemikaaleja.

Lehtori Leila Kakko ja lehtori Eija Reunanen Tampereen ammattikorkeakoulusta ovat mukana hankkeessa. Saammeko vastauksen siihen, jääkö puhdistusaineista jäämiä siivottaville pinnoille?

”Hankkeessa käytettävien eri tutkimusmenetelmien kirjo on niin laaja, että suhtaudun toiveikkaasti asiaan”, Leila Kakko sanoo.

”Erilaisten ilmasta otetavien näytteiden lisäksi pinnoilta otetaan normaalit pintapuhtausnäytteet Hygicult- menetelmällä ja ProClean proteiinijäämä näytteet. Lisäksi suunnitelmissa on kehittää menetelmä, jolla voitaisiin löytää pinnalla olevat kemikaalijäämät vertaamalla pinnalta otettua näytettä ja kohteessa käytettäviä puhdistusaineita.”

Miten asiaa tutkitaan?

”Hankkeen puitteissa haastatellaan siivousta suorittavaa henkilöstöä, kartoitetaan käytössä olevat siivousaineet ja niiden annostukset ja havainnoidaan siivouskeskuksissa ja siivousvaunuissa olevia pesu- ja puhdistusaineita.”

Tutkimushanke on hyvin ajankohtainen. Puhdistusainejäämistä keskustellaan, mutta tutkittua tietoa on vähän. Siksi tarvitaan lisätietoa oppilaitoksissa ja päiväkodeissa käytettävien kemikaalien määrästä ja laadusta sekä erilaisten siivousmenetelmien ja siivouskemikaalien välittömistä ja välillisistä vaikutuksista sisäilman laatuun ja mikrobistoon erilaisissa olosuhteissa.

Tutkimuskohteina on 14 lukiorakennusta ja yksi päiväkoti pääkaupunkiseudulta.

Leila Kakko kertoo, että hankkeessa tavoitteena on saada merkittävää uutta tietoa oppilaitos- ja päiväkotirakennuksissa käytettyjen siivousmenetelmien sekä siivous- ja ylläpitokemikaalien välittömistä ja välillisistä vaikutuksista mitattuun ja koettuun sisäilman laatuun. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää kunnallisessa päätöksenteossa päätettäessä kiinteistöjen siivousmenetelmistä sekä käytettävistä siivous- ja ylläpitokemikaaleista ja saadun tutkimustiedon avulla voitaneen pienentää rakennusten kemikaalikuormaa sekä tilankäyttäjien kemikaalialtistumista.

Käytännön kokeiden toisessa vaiheessa selvitetään myös pintojen puhdistustulosta, kun käytetään pelkkää vesijohtovettä.

Hankkeesta saatavaa tutkimustietoa voidaan hyödyntää laajasti suomalaisen työelämän ja työterveyden hyväksi erilaisissa julkisissa rakennuksissa.

”Oikeiden siivousmenetelmien ja siivousaineiden valinnan lisäksi tutkimuksemme auttaa kehittämään uusia menetelmiä sisäilman ja sisäympäristön laadun arviointiin sekä kehittämään jo olemassa olevia menetelmiä.”

 

Hankkeessa on uutisoitu myös Ylen uutisissa 16.2.2018

Katso tallenne uutislähetyksestä https://areena.yle.fi/1-4361422#autoplay=true

Hankeinfo alkaa noin 3:20.

Hankkeesta on Leila Kakon ja työryhmän posteri myös Sisäilmastoseminaarissa 15.3.2018.

Laajemmin hankkeesta voit lukea seuraavasta huhtikuun alussa ilmestyvästä Puhtausala-lehdestä.