SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2018 » 02 » Siivoustyön yllätystarkastukset jatkuvat – ulkomaisen työvoiman käytössä yhä paljon laiminlyöntejä

Siivoustyön yllätystarkastukset jatkuvat – ulkomaisen työvoiman käytössä yhä paljon laiminlyöntejä

Julkaistu 19.02.2018
Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyy siivousalalla edelleen paljon laiminlyöntejä. Vuonna 2017 työsuojeluviranomainen teki Etelä-Suomessa 60 yllätystarkastusta kohteisiin, joissa tehtiin siivoustyötä.

Yllätystarkastuksissa mukana oli ravintoloita, kauppoja, kouluja ja metroasemia. Seitsemässä kohteessa löytyi ulkomaalainen työntekijä, jolla ei ollut työnteko-oikeutta Suomessa. Lisäksi 12 kohteessa oli epäselvyyksiä työehdoissa tai syntyi epäily pimeästä työnteosta. Tulokset olivat hyvin samanlaisia kuin vuonna 2016 tehdyillä yllätystarkastuksilla.

”Pimeän työn epäily heräsi esimerkiksi silloin, jos työntekijä ei osannut nimetä työnantajaansa tai kertoi tulleensa vain auttamaan kaveria”, kertoo tarkastaja Niina Ahonen Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta.

Työehtoihin liittyvät epäselvyydet koskivat useimmiten palkkausta ja työaikoja. Työntekijät kertoivat esimerkiksi, että peruspalkka oli alle työehtosopimuksen minimin tai että iltalisiä ei maksettu. Yllätystarkastuksilla saatujen tietojen pohjalta tehtiin tarkastuksia työntekijöiden työnantajayrityksiin, joissa valvottiin muun muassa palkkoja, työaikoja ja työsopimuksin kirjattuja työehtoja, sekä verrattiin tietoja tarkastushavaintoihin.

Yllätystarkastusten tarkastuskertomus toimitettiin aina siivoustyötä tilaavalle yritykselle. Mikäli työnantajayrityksen tarkastuksella tuli ilmi puutteita, myös nämä tiedot toimitettiin tilaajalle. Vakavista laiminlyönneistä tehtiin esitutkintailmoituksia poliisille. Yllätystarkastuksia tehtiin myös yhdessä poliisin kanssa, jolloin poliisi puuttui ulkomaalaisen luvattomaan työntekoon välittömästi.

Valvotut siivousalan yritykset olivat pieniä ja keskisuuria, joitain isompiakin oli mukana. Puutteet painottuvat pienempiin, järjestäytymättömiin yrityksiin.

 Yksityisten tilaajien kohteissa on käyty jonkin verran enemmän, mutta puutteita on havaittu niin yksityisten kuin julkisten palvelunostajien alihankintayrityksissä.

”Valvonnassamme ei erotella, onko työnantajana suomalaistaustainen vai ulkomaalaistaustainen. Sanoisin, että tietämättömyyttä voi olla kaikilla uusilla yrittäjillä, joilla ei ole tarpeeksi tietoa työnantajavelvoitteista. Ja toisaalta laiminlyöntejä havaitaan eri taustoista tulevien työnantajien kohdalla”, Niina Ahonen kertoo.

Siivouskohteiden yllätystarkastuksia jatketaan vuonna 2018. Tarkastuksia tehdään silloin kuin siivoustyötäkin, eli yleensä virka-ajan ulkopuolella. Tarkastuksilla varmistetaan ulkomaisten työntekijöiden työnteko-oikeus, jonka lisäksi tarkastaja haastattelee työntekijöitä muun muassa palkkauksesta, työajoista ja työsopimuksen ehdoista sekä jakaa tietoa työntekijöiden oikeuksista Suomessa.

Tiedote 19.2.2018

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Tiedote löytyy myös Tyosuojelu.fi-sivustolta:

suomeksi: https://www.tyosuojelu.fi/-/siivoustyon-yllatystarkastukset-jatkuvat-ulk...

ruotsiksi: https://www.tyosuojelu.fi/web/sv/-/overraskningsinspektionerna-inom-stad...

ja englanniksi: http://www.tyosuojelu.fi/web/en/-/the-unexpected-inspections-in-the-clea...