SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2018 » 02 » Toiminnanjohtajalta 1-2018

Toiminnanjohtajalta 1-2018

Julkaistu 06.02.2018

Arvoisat henkilö-ja yritysjäsenemme

Viime vuoden talousluvut alkavat piakkoin valmistua ja näyttää siltä, että erot edelliseen vuoteen ovat kovin pienet. Yhdistyksen omistaman osakeyhtiön, Siivoussektori Oy:n, liikevaihto jäi hieman vuodesta 2016, mutta vastaavasti tulospuolella meni paremmin. SSTL Puhtausala ry:n varainhankinta kasvoi hieman, mutta valitettavasti kustannukset kohosivat varainhankintaa enemmän, joten liiton tulos heikkeni.

Liiton kannalta on positiivista, että sekä henkilöjäsenmäärä että yritys- ja yhteisöjäsenten määrä kasvoivat muutaman prosentin.

Alueellisten paikallisyhdistysten toiminnan ylläpitäminen aktiivisena ei ole helppoa, ja osassa maata se on aiheuttanut turhautumista ja jopa luopumista koko paikallisyhdistystoiminnasta. Toimintansa päättävien paikallisyhdistysten jäsenet ovat tietenkin tervetulleita liiton suoriksi jäseniksi, mutta valitettavasti yhdistystoiminnan alueellisuus siinä kärsii.  On ymmärrettävää, että yhdistyksen lopettaminen käy mielessä, jos vaalikokoukseen ei tule muita kuin yhdistyksen toimiva hallitus. Meidän olisikin yhdessä tuumittava, miten olemassa olevat alueyhdistykset saadaan pidettyä vireinä. Olisiko nykytekniikasta apua? Esimerkiksi verkon kautta tapahtuvat etäkokoukset ja -koulutukset, keskustelupalstat tai Facebook-ryhmät. Samanlaiset keinot voisivat edistää liiton suorien henkilöjäsenten yhteenkuuluvaisuutta ja jäsenyydestä koettua hyötyä.

Olemme saamassa joukkoomme myös aivan uusia jäseniä. Tammikuun alussa meihin otettiin yhteyttä Ahvenanmaalta. Siellä on huomattu, että puhtausalan työntekijöistä yhä suurempi osa on maahan-muuttajia, jopa enemmän kuin Manner-Suomessa. Alueen palvelu- ja tavarantoimittajayritykset ovat yrityksinä pieniä tai keskisuuria ja ovat todenneet, etteivät yksittäisten yritysten voimavarat riitä nopeasti vaihtuvan henkilökunnan kouluttamiseen. Tarkoituksena on, että yhdistys nimeltään Städförbundet.ax rf toimisi yhteistyössä SSTL Puhtausala ry:n kanssa yhtenä paikallisyhdistyksenä. Yhdistyksen sääntöjen mukaan tarkoitus ja toiminnan laatu on alan kehittäminen, sen arvostuksen nostaminen ja alalla olevien kouluttaminen. Yhdistyksellä on jo kotisivut: stadforbundet.n.nu

Ehkä tässä ahvenanmaalaisten ajatuksessa voisi olla hyötyä myös muualla Suomessa ja näin helpottaa henkilökunnan hankintaa alan yritysten yhteistyöllä.

Kevään tapahtumat ovat alkaneet vauhdikkaasti: Esimies- ja asiantuntijapäivät Tampereella saavutti suuren yleisön. Samoin Uudet pintamateriaalit ja siivousmenetelmät -koulutuksen suosio on ollut niin valtava, että olemme jo kolmatta kertaa vaihtaneet tilaa suurempaan.    

Terveisin

Pärre