SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Lehti » Artikkelit » 2018 » 02 » Tutkintotoimikuntien tilalle työelämätoimikunnat

Puhdistuspalvelualan tutkintotoimikunta viimeisessä kokouksessaan 12.12.2017.

Tutkintotoimikuntien tilalle työelämätoimikunnat

Julkaistu 14.02.2018
Tutkintotoimikunnilla on ollut keskeinen rooli koulutuksen ja sen laadun kehittämisessä ja varmistamisessa. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä tutkintotoimikuntien toiminta päättyy 31.7.2018 ja työtä jatkavat työelämätoimikunnat.

Työllistetyin tutkintotoimikunta alallamme on ollut puhdistuspalvelualan tutkintotoimikunta, jolle kuului nyt tutkintojärjestelmästä poistunut laitoshuoltajan ammattitutkinto. Toimikunnan puheenjohtaja Eija Pelamo on vuosittain allekirjoittanut noin tuhat tutkintotodistusta.

Toimikunta on saanut kiitosta rakentavasta yhteistyöstä ja sen kehittämisestä useamman toimintavuoden aikana. Pelamon mukaan tutkintotoimikunnan työ on ollut erittäin antoisaa, vuorovaikutteista sekä onnistunutta kumppanuutta tutkinnon järjestäjätahojen kanssa. Myönteisimpinä asioina toimikuntatyöskentelystä hän mainitsee tiedon määrän kasvuna alalla, joka toivottavasti näkyy työntekijän työllistyvyydellä sekä työnantajalla osaamisen ja laadun nousuna, onhan toimikunnan kautta mennyt useampi ammattilainen.

”Tulevaisuudessa saamme haastaa itsemme työelämän monitahoisilla muutoksilla”, Pelamo päättää.

Vuoden alusta aloittaneiden työelämätoimikuntien tehtävänä on lain (531/2017) mukaan muun muassa osallistua näyttöjen toteutuksen ja osaamisen arvioinnin laadun varmistamiseen sekä olla mukana ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteen sekä ammatillisten tutkintojen ja niiden perusteiden kehittämisessä. Työelämätoimikunnat voivat tehdä vierailukäyntejä näyttöympäristöihin sekä seurata tutkintojen järjestämistä valtakunnallisen palaute-, seuranta- ja arviointitiedon avulla.

Opetushallitus asetti ensimmäiselle kolmevuotiskaudelle 39 työelämätoimikuntaa. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan työelämätoimikunnan jäseniksi toimikaudelle 1.1.2018 – 31.12.2020 nimettiin työnantajien edustajina Eija Lenkkeri, Merja Oljakka ja Eija Pelamo, työntekijöiden edustajina Paavo Hiitola, Päivi Huhtala ja Outi Missi sekä opettajien edustajina Janne Ilmonen, Taina Kaasalainen ja Henri Partanen. Toimialaan kuuluvia tutkintoja ovat kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto, puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinto ja puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan erikoisammattitutkinto.