SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Liiketoiminnan johtaminen

Liiketoiminnan johtamiseen kuuluvat muun muassa henkilöstön kehittämisen elementit, joiden osalta auditoitavia asioita ovat

  •     Henkilöstön vaikuttamismahdollisuudet, ideoiden ja tiedon hankinta, viestintä
  •     Kehityskeskustelut
  •     Koulutustarpeiden kartoitus
  •     Toteutuneet koulutukset ml. laatukoulutus
  •     Koulutuskirjaukset
  •     Koulutuksen suunnittelu
  •     Perehdyttäminen
  •     Pätevyydestä huolehtiminen, osaamismatriisit tms.