SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Osta oikein -laskuri

Osta oikein -laskuri

Apuväline asuinkiinteistön yleisten tilojen siivouksen kilpailuttamiseen

SSTL Puhtausala ry on yhdessä ATOP Oy:n kanssa kehittänyt laskurin, jota voi käyttää apuna asuinkiinteistön yleisten tilojen siivousajan arvioinnissa.

Laskuri antaa keskimääräisen työajan ja työn kustannukset valitulla tuntiveloituksella. Lisätietoa asuinkiinteistön siivouksen kilpailuttamisesta saa SSTL:n julkaisusarjassa ilmestyneestä oppaasta Tavoitteena tyytyväinen asukas – Opas siivouspalvelun hankintaan. Ajatus siivousajan laskevasta laskurista lähti liikkeelle kilpailuttamisen vaikeudesta.

Kun isännöitsijä lähettää esimerkiksi neljälle palveluliikkeelle tarjouspyynnön, hän saa hyvin erilaisia ja eri hintaisia tarjouksia. Jos ostajana ei ole siivousalan vahva ammattilainen, tarjousten vertailu on vaikeaa. Jos ei oikein tiedetä, mitä ollaan ostamassa, on vaarana, että hinta jää ainoaksi kriteeriksi. Laskurilla halutaan vaikuttaa siihen, ettei palvelua ylihinnoitella, mutta ei myöskään tehdä liian halvalla, mikä ei ole kenenkään edun mukaista. Siivouksen laiminlyönneillä on kauaskantoiset seuraukset muun muassa materiaalien kunnon huonontumisena, jolloin voidaan joutua mittaviin ja kalliisiin perusparannustöihin. Siivouksen oikea hinnoittelu koskettaa kaikkia asukkaitaja näin ollen hyvin suurta joukkoa ihmisiä.

 

Kenelle?

Laskuri on tarkoitettu isännöitsijöille, urakoitsijoille ja taloyhtiöiden hallituksille. Palvelun avulla esimerkiksi isännöitsijä pystyy helposti laskemaan asuntoyhtiön ylläpitosiivouksen työmäärät ja kustannukset. Laskenta perustuu Atop-Tieto Oy:n siivoustietopankkiin, jonka työmäärät pohjautuvat työntutkimuksiin. Laskuri laskee eri taajuuksille ja laaduille työmäärän, kustannukset sekä tunnuslukuja. Laskuriin syötettävä tieto on tilojen lukumäärä.

Laskuritietopankki sisältää laskurin ja tarjouspyyntömallin lisäksi puhtaustasokuvauksia ja siivousohjelmaesimerkin. Kaikki materiaali on ladattavissa sivuilta, jonka jälkeen aineistoa voi muokata omaan käyttöön sopivaksi.

Tarjouspyyntömalli sekä siihen liittyvä tarjouslomake ovat apuna tarjouskilpailussa. Asuinkiinteistöt laativat hyvin erilaisia tarjouspyyntöjä. Toisissa annetaan tarkkoja kuvauksia kilpailutettavasta kohteesta sekä tarkkoja määrityksiä siitä, minkälaista siivousta halutaan. Toiset taas ovat muutaman rivin tarjouspyyntöjä, joista ei ilmene siivouksen tasovaatimusta. Tästä syystä palveluntuottajilta voikin tulla kovin erilaisia tarjouksia, jotka eivät välttämättä ole vertailukelpoisia.

Puhtaustasokuvaukset ovat apuna muun muassa asunto-osakeyhtiön hallitukselle, kun mietitään siivoustaajuuksia, miltä tila näyttää siivouksen jälkeen ja miltä se näyttää niinä päivinä, kun ei siivota.

 

Rekisteröidy laskurin käyttäjäksi

Palvelun käyttäminen edellyttää rekisteröitymistä. Kirjautumiseen tarvitaan matkapuhelinnumero ja henkilökohtainen salasana, jonka saa rekisteröitymällä palveluun.

Osta oikein -laskuri löytyy linkistä:  www.atop.eu/ostaoikein Lisätietoa laskurista:
SSTL Puhtausala ry, 040 7660055 ja
Atop-Tieto Oy, Sari Niinimäki tai Tytti Immonen, p. 020 786 1100, www.atop.fi

 

Lisätietoa asuinkiinteistön siivouksesta

Lisätietoa asuinkiinteistön siivouksen kilpailuttamisesta saa SSTL:n julkaisusarjassa ilmestyneestä oppaasta Tavoitteena tyytyväinen asukas -opas siivouspalvelun hankintaan. Julkaisun esittely löytyy verkkokaupasta.