SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Palkat 2013

Puhtausalan palkkatilanne

Säännöllisen työajan keskiansio siivoustyössä oli noin 2000 €/kk ja esimiestyössä hieman alle 3000 €/kk. Palkkatietojen vertailu ei ole täysin luotettavaa, sillä mukana ovat sekä kokoaikaiset että osa-aikaiset työntekijät ja kuntasektorin ja yksityisen sektorin palkkojen tilastointiperiaatteissa on eroavaisuuksia. Kiinteistöhuollon työntekijöiden palkkatilastossa on mukana myös esimiehenä toimivia. Miesten ja naisten palkoissa on eroja: miesten keskiansio on yleensä naisten keskiansiota parempi, mutta ei aina.

Lähde: Tilastokeskus

Takaisin tilastolistaan...