SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » PPP-hanke

PPP-hanke

PPP - kehittämishanke

Tiivistelmä

PuhtausPalvelutPuhuttavat -kehittämishankkeen kohderyhmiä olivat Mikkelin ja Juvan seudun puhdistuspalvelualalle hakeutuvat työttömät, alalla työskentelevät, joilta puuttuu ammatillinen koulutus, sekä puhdistuspalvelualan yritykset ja yhteisöt. PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen yhteistyökumppaneita olivat Mikkelin ja Juvan seudun työvoimatoimistot ja puhdistuspalvelualan työnantajat.

PuhtausPalvelutPuhuttavat -kehittämishankkeen tavoitteena oli luoda Mikkelin ja Juvan seudun työvoimatoimistojen, elinkeinoelämän ja puhdistuspalvelualan kouluttajien välille uusi yhteistyömalli. Aikaisemman yhteistyön ja uuden yhteistyömallin kehittämisellä pyrittiin turvamaan riittävän, ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus tulevaisuudessa työvoimavaltaiselle puhdistuspalvelualalle. PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeella pyrittiin kohottamaan naisvaltaisen puhdistuspalvelualan vetovoimaisuutta, jotta alan vaihtajat, maahanmuuttajat ja miehet kiinnostuisivat alasta.

Hankkeen toteuttamisella varaudutaan alalta poistumaan työntekijöiden ikääntyessä. Hanketoiminnan myötä, työvoimatarpeen ennakoinnin lisäksi, pyrittiin kohottamaan puhdistuspalvelualalla työskentelevien koulutustasoa. Hankkeessa suunniteltiin ja kokeiltiin koulutukseen lähtevän henkilöstön sijaisjärjestelmää eli vaihtokoulutusmallia. Tavoitteen mukaan PuhtausPalvelut Puhuttavat kehittämishankkeen lopussa vuonna 2007 hankkeessa piti olla mukaan vähintään 10 työnantajaa ja 75 poolityöntekijää.

PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeessa käynnistettiin ja kehitettiin PuhtausPoolitoiminta yhdessä Mikkelin ja Juvan työvoimatoimistojen kanssa. Puhdistuspalvelualalle hakeville työnhakijoille tehtiin alkuhaastattelu ja osaamiskartoitus. Osaamiskartoituksen jälkeen työnhakijat ohjattiin Puhtauspooliin. Hankkeen aikana PuhtausPoolitoiminta muutettiin Mikkelin työvoimatoimistossa hakuammattikoodin käyttämiseksi.

Puhtauspooliin ohjatut puhdistuspalvelualan työnhakijoiden tiedot tallennettiin tietojärjestelmään hakuammattikoodin mukaan. Puhdistuspalvelualan työnhakijat ryhmiteltiin eri koodeilla alan koulutuksen ja työkokemuksen mukaan. Työvoimatoimiston virkailijan kokemuksen mukaan hakuammattikoodin käyttö paransi ja nopeutti työvoimatoimiston palvelua.

PuhtausPalvelut Puhuttavat -kehittämishankkeen aikana Mikkelin ja Juvan työvoimatoimistoissa otettiin käyttöön tehostettu työnvälitysmalli puhdistuspalvelualan työnhakijoille. Tehostettuun työnvälitykseen kuuluu mm. osaamiskartoitusten tekeminen alalle hakeutuville ja koulutukseen ohjaamisen järjestelmä ammattitaidon kohottamiseksi. Osaamiskartoituksia tehtiin myös puhdistuspalvelualalla työskenteleville. Hankkeen toiminnassa kannustettiin alan työntekijöitä kehittämään ammattitaitoaan opiskelemalla ja suorittamalla alan tutkintoja. Koulutusorganisaation tehtävänä oli puhdistuspalvelualan koulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä työvoimatoimistojen ja alan työelämän kanssa.

Lue hankkeen loppuraportti uploads/File/S-PPP-loppuraportti.pdf