SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Puhdastilan rakenteet ja ilmastointi

Puhdastilan rakenteet ja ilmastointi

Puhdastilan hiukkaslähteitä ovat jo pelkästään siellä käytetyt materiaalit ja rakenteet. Tiloihin soveltuvat erilaiset tiiviit materiaalit, kuten esimerkiksi muovi, ruostumaton teräs, lasi sekä maalattu alumiini tai teräs. Myös koneiden ja prosessilaitteiden sijoittaminen, huolto ja puhdistaminen sekä tiloissa tehtävät työprosessit vaikuttavat ilman hiukkaspitoisuuteen.

Ilman mukana tulevat hiukkaset pidetään kurissa tuloilman riittävällä suodatuksella, oikeiden suodattimien valinnalla, suodattimien testauksella ja ilmavirran nopeuden mittauksilla. Rakenteiden vuodot estetään läpivientien ja rakojen tiivistämisellä. Kaikissa puhdastiloissa on ylipaine, jonka määrä vaihtelee tilan käyttötarkoituksen mukaan.

Hiukkasten poistaminen puhdastilasta tapahtuu ensisijaisesti ilmastoinnin avulla. Suodatettu ilma kiertää ylhäältä alaspäin joko lattian tai seinien alaosan tai seinissä olevien ilmastointiaukkojen kautta. Kiertoilman mukana pienet, kevyet hiukkaset huuhtoutuvat ilmavirran mukana pois puhdastilasta ja tarttuvat suodattimiin. Puhdastilassa sijaitsevien vaakapintojen reiät edesauttavat mahdollisimman tehokasta ilman kiertoa. Isommat hiukkaset laskeutuvat vaakapinnoille tai tarttuvat sähköisesti varautuneisiin pintoihin. Työskentelyn yhteydessä ne saattavat lähteä liikkeelle ja aiheuttaa mikroelektronisen tuotteen vahingoittumisen. Pinnoille jääneet hiukkaset poistetaan päivittäisellä siivouksella.

Kuva M-lab-153 ja kaaviokuva: PDF-tiedosto, sivu 13. (Lähde:VTT )