SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Puhtauden tekijät

 

Puhtauden tekijät

Siivous- ja kiinteistöala työllistää Tilastokeskuksen mukaan 77 346 siivoustyötä tekevää, 25 447 kiinteistöhuollon työntekijää ja esimiestä sekä 5 892 siivoustoimen esimiestä. Ylemmässä johdossa työskentelevien määrää ei luotettavasti saa tilastoista selville. Suurimmat ikäluokat kaikissa ammattiryhmissä ovat 45 - 54- ja 55 - 64-vuotiaat. Siivousalalla toimii myös eläkeikään ehtineitä, vuonna 2012 heitä oli yli 1700 henkilöä. Siivoustyöntekijöistä 16 prosenttia oli maahanmuuttajataustaisia.

Ammattinimikkeitä alalla on kymmeniä. Siivoustyötä tekevän yleisin tehtävänimike on yksityisellä sektorilla siivooja ja kuntasektorilla laitoshuoltaja. Kiinteistöjen hoidosta vastaavien ammattinimike on yleisimmin kiinteistönhoitaja.

Siivousala työllisti toiseksi eniten uusia työntekijöitä vuonna 2012. Alalle tuli töihin yhteensä noin 9 500 toimistosiivoojaa ja sairaala- ja laitosapulaista. Suurin työllistetty ammattiryhmä oli myyjät, noin 15 000 uutta henkilöä. Uudet työlliset vuonna 2012 olivat työllisiä, jotka eivät olleet Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston mukaan työllisiä edellisenä vuonna.

 

 

 

 

 

 

Lähde: ISS Palvelu Oy, Lassila&Tikanoja Oyj, RTK-Palvelu Oy, Tilastokeskus

Takaisin tilastolistaan...