SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Puhtausalan työllistävyys

Puhtausalan työllistävyys

Tilastokeskuksen vuoden 2008 työssäkäyntitilaston mukaan siivoustyössä toimii eri ammattinimikkeillä noin 52 000 henkilöä, sairaala- ja hoitoapulaiset mukaan lukien noin 76 000 henkilöä. Työssä käyvistä kolme prosenttia tekee siivoustyötä. Vuoden 2006 tilastoihin nähden lisäystä on tullut noin 1000 henkilöä.

Siivoojista 83,5 prosenttia ja sairaala-apulaisista 96 prosenttia on naisia. Siivoustyö onkin naisten kolmanneksi yleisin ammattiala. Siivous työllistää lähes 9 000 nuorta, 18-24-vuotiasta työntekijää. Siivoustyö on kuitenkin etenkin aikuisen naisen ammatti, sillä puolet työntekijöistä on yli 44-vuotiaita.

Tilastokeskuksen palkkatilaston 2009 mukaan kuntasektorilla kokoaikaisessa työsuhteessa on siivoojista 74 prosenttia ja laitoshuoltajista 86 prosenttia. Yksityisen sektorin osalta tietoa ei palkkatilastossa ole. Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsenyrityksilleen vuonna 2008 tekemän henkilöstö- ja koulutustiedustelun mukaan kiinteistöpalvelualalla toimivista 62,4 % on kokoaikaisessa työsuhteessa. Luku sisältää kiinteistöpalvelut kokonaisuutena, ei ainoastaan siivoustyön osuutta.

Siivoustyönjohtajia on noin 5 000, joista naisia on 65 prosenttia. Kuntasektorilla työ on kokopäivätyötä, vain neljä prosenttia toimii osa-aikaisessa työsuhteessa. Puhtausala työllistää myös muun muassa opettajia, konsultteja sekä myynti- ja markkinointihenkilöstöä.

Lähde: Tilastokeskus

Takaisin tilastolistaan...