SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

 

REKISTERIN NIMI

Siivoussektori Oy:n ja SSTL Puhtausala ry:n asiakas- ja markkinointirekisteri

REKISTERINPITÄJÄ

Siivoussektori Oy / SSTL Puhtausala ry, Haapaniemenkatu 7-9 B 14, 00530 Helsinki

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käsitellään Siivoussektori Oy:n ja SSTL Puhtausala ry:n verkko- ja koulutus- ja muihin palveluihin liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri voi sisältää seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

– Henkilötiedot

– Yhteystiedot

– Käyttötiedot

– Muut käyttäjän itse antamat tiedot

Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietolain sallimissa rajoissa, Siivoussektori Oy:n ja SSTL Puhtausala ry:n omissa rekistereissä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri koostetaan Siivoussektori Oy:n ja SSTL Puhtausala ry:n asiakastietojärjestelmistä sekä käyttäjältä rekisteröitymisen yhteydessä.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä ei luovuta käyttäjän henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Siivoussektori Oy:n ja SSTL Puhtausala ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

KIELTO-OIKEUS

Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainonta ja muuta markkinointia varten.