SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Siivottavana 130,6 mrd euron kiinteistöt

Siivottavana 130,6 mrd euron kiinteistöt

Suomessa oli vuoden 2007 lopussa noin 202 100 rakennusta (ei sisällä asuinrakennuksia) ja niiden pinta-ala on noin 150 miljoonaa neliömetriä. Näiden rakennusten nettoarvo vuonna 2007 oli 130, 6 miljardia euroa, joka on noin viidennes kansallisesta varallisuudesta, johon lasketaan mukaan muun muassa rakennukset, maa- ja vesialueet, metsät sekä kuljetusvälineistö. (Lähde: Tilastokeskus, Kiinteän pääoman nettokanta 1995-2007)

Siivouksen osuus kiinteistön ylläpidon kustannuksista on noin 10 prosenttia, kun mukaan luetaan lämpö-, sähkö-, jäte- ja erityislaitehuolto, yleishoito, ulkoalueiden hoito, kunnossapito sekä yleistehtävät. Osuutta laskettaessa mukana ovat myös asuinkerrostalot. (Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi 2008, 4. neljännes).

Takaisin näkymään "Tilastotietoa"