SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Siivouksen kohde

Siivouksen kohteita

Puhtauspalvelujen henkilöstö huolehti vuonna 2013 omalta osaltaan 2 301 562 työssä käyvän henkilön terveellisestä, turvallisesta ja viihtyisästä työympäristöstä. Työssäkäyvien lisäksi puhtautta tuotettiin muun muassa päiväkotilapsille, koululaisille ja opiskelijoille sekä vanhusten laitoshuollon ja terveydenhuollon palveluja käyttäneille, joita oli yhteensä noin 1 700 000 henkilöä. Rakennuksia vuonna 2013 oli tilaston mukaan 218 443 kappaletta ja niiden yhteispinta-ala oli 170 009 667 m2. Ainakin suurinta osaa näistä todennäköisesti myös siivottiin.

 

 

KTI Kiinteistötieto Oy arvioi vuoden 2013 lopussa rakennuskannan arvoksi yhteensä noin 360 miljardia euroa. Tästä noin 131 miljardia euroa (36 %) toimitila- ja palvelurakennuksia ja noin 230 miljardia euroa (64 %) on asuntoja.

Kiinteistöpääoman osuus koko Suomen kansanvarallisuudesta on varsin merkittävä. Rakennusten ja tonttien arvo on vuonna 2011 tehdyn Kansanvarallisuustutkimuksen ja KTI:n arvioiden mukaan noin 470 miljardia euroa, joka on noin 60 % Suomen vajaan 800 miljardin euron arvoisesta kansanvarallisuudesta. Jäljellä jäävä 40 prosenttia koostuu muun muassa koneista, laitteista ja kuljetusvälineistä, metsä- ja maatalouden maasta, loma- ja matkailualueista, liikenne- ja muista yhdyskuntateknisistä alueista, kansantalouden varastoista sekä muista rakennelmista

Kiinteistöjen laskennallisten siivouskustannusten arvo on noin 1,6 miljardia euroa, joka edustaa noin 14 prosenttia kiinteistön kaikista ylläpidon kustannuksista. Summa ei kuitenkaan ole sama kuin siivouskustannukset Suomessa, sillä luvusta puuttuvat rakennussiivous, kotisiivous ja liikennevälineiden siivous.

 

Siivouksen kohdistuminen

Työkohteesta riippuen hän käyttää työajastaan 56 - 82 prosenttia kalusteiden ja 18 - 44 prosenttia lattioiden siivoukseen.

Lähteet: Atop-Tieto Oy, KTI Kiinteistötieto Oy, Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tilastokeskus, Yrittäjyyskatsaus 2012 (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 46/2012)

Takaisin tilastolistaan...