SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Siivousteknisen yhdistyksen jäsenyys

Siivousteknisen yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä kuka tahansa siivousalan kehittämisestä kiinnostunut henkilö. Jäseneksi liittyvän on ilmaistava tahtonsa liittyä yhdistyksen jäseneksi. Siivousteknisen yhdistyksen jäseneksi liitytään täyttämällä jäsenhakemus. Jäsenoikeudet alkavat jäseneksi hyväksymisen ja jäsenmaksun suorittamisen jälkeen. Siivoustekniset yhdistyksen päättävät itse jäseneksi ottamisesta.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus osallistua päätäntävallan käyttämiseen yhdistyksen kokouksissa. sekä oikeus asettua ehdolle yhdistyksen luottamustehtäviin. Jäsenellä on oikeus moittia yhdistyksen tekemiä päätöksiä tuomioistuimessa. Jäsenen oikeuksiin kuuluu myös saada tietoa yhdistyksen toiminnasta (esim. kokouksien pöytäkirjat) ja jäsenluettelosta. Yhdistyksen kaikkia jäseniä koskee yhdenvertaisuusperiaate. Eri yhdistyksillä jäsenyyteen liittyvät edut ovat erilaisia. Rekisteröidyissä yhdistyksissä jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen tekemistä sitoumuksista.

Jäsenen oikeuksien lisäksi jäsenellä on myös velvollisuuksia, jotka perustuvat yhdistyslakiin ja yhdistyksen sääntöihin. Jäsenellä on velvollisuus pidättyä yhdistystä vahingoittavasta toiminnasta, jäsenellä on lojaalisuusvelvollisuus yhdistystä kohtaan. Jäsenen tulee noudattaa yhdistyksen sääntöjä ja sen tekemiä päätöksiä. Vaikka yhdistyksen jäsenet eivät vastaa henkilökohtaisesti yhdistyksen tekemistä sitoumuksista, ovat jäsenet velvollisia noudattamaan yhdistyksen toimialaan puitteissa tekemiä päätöksiä. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, mikäli hän jättää velvollisuutensa hoitamatta, esim. jättää jäsenmaksunsa maksamatta tai hän on huomattavasti vahingoittanut  menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella yhdistyksen toimintaa.

>> Yhdistyskansion etusivulle