SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Sopimuskausi

Sopimuskausi

Sopimuskausi määrtellään ilmoittamalla tavoitteellinen sopimuskauden alkamispäivä sekä sopimuksen pituus ja jatkuminen.

Vaihtoehtoja on monia, esimerkiksi

- Sopimuskausi on x vuotta. Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimusta yhden/kaksi optiovuotta sopimuskauden päättymisestä lukien.

- Sopimus on voimassa toistaiseksi. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään x kuukauden irtisanomisajalla.

- Sopimuskausi on x vuotta ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassaolevana. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään x kuukauden irtisanomisajalla.

- Sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoituksesta (tavoitteena x.x.20xx) ja jatkuu määräaikaisena xx.xx.20xx. Tämän jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi voimassaolevana X vuotta. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen päättymään x kuukauden irtisanomisajalla.

Julkisissa hankinnoissa yleisiä sopimuskausia ovat 3 vuotta + optiovuodet 1 (+1) tai 4 vuotta ja optiovuodet 1 (+1).

Sopimuskauden pituutta määriteltäessä kannattaa varata riittävästi aikaa sopimuksen allekirjoittamisesta itse palvelun aloittamiseen. Toimittajille ei aina ole mahdollista toimittaa kaikkia hankinnan kohteena olevia palveluita/tuotteita hyvin lyhyellä varoitusajalla. Lisäksi kovin lyhyt toiminnan aloittamisaika voidaan katsoa jopa syrjiväksi vaatimukseksi, mikäli käytännössä vain nykyinen toimittaja voisi noudattaa sitä.
Kovin lyhyet sopimuskaudet eivät ole suositeltavia, 3-4 vuotta on hyvä sopimuskauden mitta tämäntyyppisissä palveluissa.
Optiolla tarkoitetaan sitä, että tilaaja varaa oikeuden tehdä suorahankinnan lisätilauksissa, jotka on ilmoitettu hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä. Optioiden käytön edellytyksenä on, että sen käytöstä on ilmoitettu jo hankintailmoituksessa.
Irtisanomisajan tulee olla riittävän pitkä. Suositeltava irtisanomisaika on pienissä kohteissa vähintään 3 kuukautta ja isoissa kohteissa vähintään 6 kuukautta.