SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » SSTL Puhtausala ry » Työelämä 2020

Työelämä 2020 -hanke: Suomen työelämästä Euroopan paras

Työelämä 2020 -hanke perustuu vuonna 2012 valmistuneeseen työelämästrategiaan ja se sisältyy pääministeri Jyrki Kataisen hallitusohjelmaan. Visiona on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä.

SSTL Puhtausala ry hyväksyttiin Työelämä 2020 -hankkeen toimijatason yhteistyökumppaniksi vuoden 2014 alussa. Tavoitteenamme on tehdä Suomen puhtausalasta Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä.

Kukin yhteistyökumppani sitoutuu Työelämä 2020 -hankkeeseen antamalla lupauksia.

  • Vuoden 2014 teemana oli työtapaturmien vähentäminen. Tavoitetta edistettiin tekemällä yhteistyötä Nolla tapaturmaa -foorumin kanssa sekä tuottamalla Finnclean-messuille työhyvinvointialue, Circuit of Wellbeing. Lisäksi jokaisessa vuoden 2014 PUHTAU&PALVELUsektori-lehdessä oli artikkeli keinoista edistää siivous- ja kiinteistöalan työturvallisuutta.
  • Vuonna 2015 SSTL Puhtausala ry:n teemana hankkeessa oli työhyvinvointi ja terveys puhtauspalvelualalla. Teemaan liittyvä päätapahtuma pidettiin 17.3.2015, jolloin kymmenen siivousteknisen yhdistyksen alueella järjestettiin aiheeseen liittyvä koulutus.
  • Vuoden 2016 teema oli Työhyvinvointi ja osaaminen. Teemaan liittyvä verkkokoulutus pidettiin 4.10.2016.
  • Vuoden 2017 teema on Työhyvinvointi ja tuottavuus.

 

Kohti kutsumuksellista puhtausalaa -hanke

SSTL Puhtausala ry toteutti vuosien 2014-15 aikana Kohti kutsumuksellista puhtausalaa -hankkeen yhdessä Filosofian Akatemian kanssa. Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten puhtausalasta tehdään vetovoimainen ja palkitseva työllistäjä. Lue hankkeen loppuraportti.

Hankkeessa lähestyttiin hyvän työpaikan ideaa viimeaikaisten motivaatiotutkimusten läpimurtotulosten kautta. Nämä tutkimukset osoittavat, että inhimillinen hyvinvointi perustuu keskeisesti kolmentyyppisen perustarpeen toteutumiselle. Nämä ovat tarve itsenäiseen toimintaan (vapaus), tarve itsensä kehittämiseen ja aikaansaamiseen (virtaus) ja tarve merkitykselliseen tekemiseen (vastuu). Hyvä työ on työ, joka täyttää nämä perustarpeet. Hankkeen lähtökohta oli, että puhtausala täyttää nämä perustarpeet poikkeuksellisen hyvin.

Lisäämällä tietoisuutta siivousalan jo lähtökohtaisesti poikkeuksellisen hyvästä kyvystä tyydyttää inhimilliset perustarpeet sekä vahvistamalla tätä kykyä konkreettisin työnohjaukseen ja toimintatapoihin liittyvin muutoksin voidaan merkittävästi lisätä puhtausalan vetovoimaisuutta ja palkitsevuutta, sanalla sanoen, puhtausalan kutsumuksellisuutta. 

 

Tiekartta, hankkeen työpajojen pohjalta laadittu kuvaus kutsumuksellisesta puhtausalasta perustuu siivoojilta ja esimiehiltä saatuihin palautteisiin siitä, mikä heidän työssään vahvistaa työn mielekkyyttä ja iloa ja mikä toisaalta heikentää sitä. Tulokset on yhdistetty tietämykseen työelämän kehitystrendeistä ja kilpailuetua tuottavista organisaatio- ja johtamismalleista.

Tulevaisuuden sisäisesti motivoivat puhtausalan organisaatiot perustuvat itseohjautuviin tiimeihin. Se edellyttää muutoksia niin siivoojan, palveluesimiehen kuin johdon rooleihin.  Tiekartasta löydät myös perustelut, miksi oman organisaation kehittäminen kannattaa.

Tiekartta pdf:nä

Lisäksi hankkeessa tuotettiin Pieni opas valmentavaan esimiestyöhön, johon on koottu tiiviisti ja havainnollisesti valmentavan esimiestyön ydin.

 

Puhtauspäivän 7.12.2015 juhla- ja tiedotustilaisuudessa esiteltiin Kohti kutsumuksellista puhtausalaa -hankkeen tulokset, tiekartta tulevaisuuden vetovoimaiseen ja kutsumukselliseen puhtausalaan, luettiin manifesti ja paneelissa kuultiin esimerkkejä kutsumuksellisen puhtausalan toimintatavoista. Katso videot.