SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Strategiakortti

Strategiakortti

sstl_strategiakortti.pdf

Suomen Siivoustekninen Liitto ry

Missio
Liiton tarkoituksena on puhtausalan neuvonta- ja koulutusjärjestönä edistää alan kaikinpuolista kehittämistä. 

Arvot
Jäsenistö
Alan kehittäminen
Yhteistyö
Objektiivisuus 

Visio
Olla puhtausalan
tunnettu ja tunnustettu edelläkävijäjärjestö vuoteen 2010 mennessä.

Päätavoitteet 2005-2006
Tunnettuus ja sen lisääminen
Jäsenmäärä kasvuun
"Me-henki"
Avainstrategiat

1. Järjestö-
toiminta
Jäsenistön aktivointi ja uusien sekä nuorten mukaan saaminen. Yritysjäsenten osallistumis-
aktiivisuuden
lisääminen.  Avaintoimenpiteet

- tulevaisuuden suunnittelu
- yhdistystoimijoiden koulutus
- tapahtumia jäsenistölle/yhdistys
- henkilöstöresurssien kasvattaminen
- jäsenkysely
  Mittarit

- jäsenmäärä
- asiakas-
tyytyväisyys
- osallistuja-
määrät/ koulutus
- osallistujapalaute
2. Tiedotus-
toiminta
Alan medianäkyvyyden lisääminen. Sisäisen tiedotustoiminnan tehostaminen. 

- yhteistyö viestintä-
toimiston kanssa
- osoitteistojen rakentaminen ja ylläpitäminen
- viestintävälineistön kehittäminen
- tunnettuuden lisääminen

- viestintäosumat
- asiakas-
tyytyväisyys
3. Verkostoitu-
minen
Yhteistyö esimerkiksi yritysjäsenten kanssa 

- kansainvälinen yhteistyö
- kontaktien ylläpitäminen
- yhteistyöverkoston kehittäminen

- yritysjäsenten ja muiden yhteistyötahojen osallistuminen
- uusien yhteyksien määrä
4. Tapahtuma-
toiminta
Alaa kehittävien ja tunnettuutta lisäävien
tapahtumien järjestäminen 

- uusien tapahtumien ideoiminen
- nykyisten järjestäminen ja kehittäminen

- tapahtumien määrä
- medianäkyvyys
- asiakas-
tyytyväisyys
- osallistuja-
verkoston laajuus

>> Yhdistyskansion etusivulle