SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Sty:n ja SSTL:n välinen toiminta

Siivousteknisen yhdistyksen ja SSTL:n välinen toiminta

Jäsenasiat

Liitto ylläpitää yhdistyksien puolesta jäsenrekisteriä. Yhdistykset ovat velvoitettuja ilmoittamaan liittoon jäsenistössä tapahtuvista muutoksista, esim: nimen ja osoitteen muutokset

 • uudet jäsenet
 • jäsenten siirrot yhdistyksestä toiseen
 • eroamiset ja erottamiset

Liitto on velvollinen tiedottamaan jäsentilanteesta yhdistyksille. Jäsenlistoja tilatessaan on varauduttava 3-4 päivän tilausaikaan.

 

Liiton nykyinen käytäntö jäsenrekisterin ylläpitämiseksi:

31.3. Jäsenraportit maksaneista ja ei-maksaneista jäsenistä

 • liitto maksaa jäsenmaksupalautuksen 8 ,-/jäsen (seniorijäsenistä 7 ,-/jäsen) 31.3. tilanteen mukaan maksaneista jäsenistä, opiskelijajäsenistä ei makseta palautetta

1.5. Raportit maksamattomista jäsenistä

 • tiedotetaan maksamattomista jäsenistä jäsenasioiden hoitajalle, joka voi vielä halutessaan lähestyä jäseniä

30.6. Jäsenraportit maksaneista ja ei-maksaneista jäsenistä

 • edustajakokousedustajamäärä määräytyy 30.6. tilanteen mukaan
 • yhdistykset erottavat maksamattomat jäsenet => tieto liittoon

15.9. Jäsenraportti maksaneista ja maksamattomista

 • yhdistykset tarkistavat, että maksamattomat jäsenet on erotettu/erotetaan => tieto liittoon

20.12. Jäsenraportit maksaneista, ei-maksaneista ja eroavista

 • yhdistyksen tulee viimeistään tässä vaiheessa erottaa maksamattomat jäsenet => tieto liittoon
 • liitto maksaa jäsenmaksupalautuksen 8,-/jäsen (seniorijäsenistä 7 ,-/jäsen) 1.4.-31.12. välisenä aikana maksaneista jäsenistä, opiskelijajäsenistä ei makseta palautetta

 

Jäsenmaksut
Liitossa on käytössä kolmiportainen henkilöjäsenmaksu. Jäsenmaksut ovat seuraavat:

varsinainen jäsen 50,-
seniorijäsen 40 ,-
opiskelijajäsen 30 ,-

Liitto palauttaa yhdistykselle jokaisesta varsinaisesta jäsenmaksusta 8,-  ja seniorijäsenmaksusta 7,-. Opiskelijajäsenestä ei makseta palautusta.

Jäsenmaksulaskun yhteydessä jäsenelle lähetetään liiton jäsenkortti, johon on neuvoteltu muutamia valtakunnallisia jäsenetuuksia. Lisäksi yhdistykset voivat neuvotella paikallisten yritysten kanssa etuuksia, joita yhdistyksien jäsenet voivat hyödyntää.

Yritykset tai yhteisöt voivat olla suoraan liiton jäseninä. Yhdistyksellä voi olla omia kannattajajäseniä, joiden maksun suuruuden yhdistys määrittää itse.

Kriteerit erisuuruisen jäsenmaksun hyväksymiselle:

Seniorit
Alennettuun jäsenmaksuun ovat oikeutettuja vain ne henkilöt, jotka täyttävät senioreiden säännöissä määritellyt ehdot. Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen eläkkeelle jäänyt siivousalan kehityksestä kiinnostunut henkilö. Senioreiden Siivousteknisen yhdistyksen jäseneksi ei voi siirtyä toisesta yhdistyksestä pelkällä siirtoilmoituksella tai maksamalla alhaisempi jäsenmaksu, vaan yhdistykseen liittyvien jäsenien tulee täyttää aina jäsenhakemus. Senioreiden Sty:n hallituksen tulee toimittaa liitolle pöytäkirja tai pöytäkirjan ote, josta selviää, että jäsen on hyväksytty yhdistyksen jäseneksi. Uudelle seniorijäsenelle lähetetään alennettu jäsenmaksulasku sen jälkeen kun seniorit ovat tiedottaneet jäseneksi hyväksymisestä liittoon joko edellä mainitulla tavoin tai suullisesti.

Opiskelijat
Alennettuun opiskelijajäsenmaksuun ovat oikeutettuja  ne henkilöt, jotka osallistuvat perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen.
Uusi opiskelijajäsen täyttää jäsenhakemuksen, jossa hänen tulee ilmoittaa, missä oppilaitoksessa hän opiskelee sekä opiskelun alkamis- ja päättymispäivä. Epäselvissä tapauksissa SSTL voi pyytää opiskelijaa toimittamaan opiskelutodistuksen. Opiskelijan tulee ilmoittaa liiton toimistoon, mikäli hänen opiskeluaikataulunsa muuttuu. Niille opiskelijoille, jotka ovat ilmoittaneet valmistuvansa tai lopettavansa opinnot kuluvana vuonna, lähetetään seuraavan vuoden alussa varsinaisen jäsenen maksukuitti. Jos opinnot jatkuvat edelleen, opiskelijajäsen yliviivaa laskustaan varsinaisen jäsenen maksun ja muuttaa itse tilalle opiskelijajäsenen maksun.

Yhteinen toiminta
Liitto on velvoitettu kuulemaan jäseniään eli Siivousteknisiä yhdistyksiä, mihin suuntaan yhdistykset haluavat liittoa kehittää ja millainen toiminta on tarpeellista. Liitto ei voi tehdä tärkeitä päätöksiä kuulematta ensin yhdistyksien mielipidettä. Kannanottoja voidaan pyytää kirjallisena tai suullisena edustajakokouksissa, kehityskokouksissa sekä puheenjohtajapalavereissa. Liiton ja yhdistysten virallisen kannan tulee olla kollektiivinen, ei yhden ihmisen käsitys asiasta. Liiton hallituksen kummitoiminta on käynnistetty, jotta tieto liiton ja yhdistysten välillä kulkisi entistä paremmin, lisäksi lähetetään yhdistystiedotetta, jossa kerrotaan hallituksen päätöksistä ja muista ajankohtaisista asioista.

Yhteisiä toiminnan muotoja ovat esimerkiksi:

 •     Kevät- ja syysedustajakokoukset
 •     Finnclean -messut ja -koulutuspäivät
 •     miniClean - koulutus ja näyttelytapahtumat
 •     Puheenjohtajapalaverit
 •     Yhdistyspäivät
 •     Tiedotuskampanjat ja muut kampanjat
 •     Puhtausalan ammattilainen-kilpailu
 •     Liittokokousten keskustelutilaisuudet

>> Yhdistyskansion etusivulle