SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Sty:n vaalikokous

Siivousteknisen yhdistyksen vaalikokous

Vaalikokous pidetään ennen marraskuun loppua, liiton syyskokouksen jälkeen, ja siinä käsitellään:

    1. Päätetään toimintasuunnitelmasta seuraavaksi toimintavuodeksi.
    2. Käsitellään syysedustajakokouksen määräämä liittomaksu ja uusien jäsenten liittymismaksu seuraavalle toimintavuodelle ja käsitellään yhdistykselle palautettava osuus liittomaksusta. Päätetään yhdistyksen kannattajajäsenmaksun  suuruudesta.
    3. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista.
    4. Vahvistetaan seuraavaa vuotta koskeva tulo- ja menoarvio.
    5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja.
    6. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
    7. Todetaan yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrä kesäkuun viimeisen päivän tilanteen mukaan. Tämän perusteella valitaan liittokokousedustajat.
    8. Valitaan kolme (3) edustajaa liiton edustajakokouksiin. Jäsenmäärän ollessa yli satakaksikymmentä (120) jäsentä, valitaan tämän lisäksi yksi (1) lisäjäsen kutakin alkavaa 40 lukua kohden. Varsinaisille edustajille valitaan lisäksi varahenkilöt.
    9. Päätetään tilintarkastajien palkkioista.
  10. Valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa tarkastamaan seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä.
  11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Kokouksessa otetaan lisäksi käsiteltäväksi ne asiat, jotka hallitus esittää tai joista yhdistyksen jäsen on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tehnyt hallitukselle kirjallisen esityksen.

Vaalikokouksen pöytäkirjan jäljennös lähetetään liittoon joulukuun 15. päivään mennessä. Liittoon on lähetettävä toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion jäljennös sekä uuden hallituksen jäsenet ja heidän vastuualueensa.

>> Siivousteknisen yhdistyksen vuosikokous
>> Kokouksen menettelytavat
>> Yhdistyskansion etusivulle