SSTL Puhtausala Ry
Etusivu » Sty:n vuosikokous

Siivousteknisen yhdistyksen vuosikokous

Yhdistyksen kokous on pidettävä säännöissä määrättynä aikana. Säännöissä on myös maininta missä ajassa kokous on kutsuttava koolle. Siivousteknisissä yhdistyksissä varsinaiset (vuosi- ja vaalikokous) kokoukset on kutsuttava koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta. Hallituksen tehtävänä on sääntömääräisten kokouksien koollekutsuminen. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja paikka. Kutsusta pitää myös ilmetä, minkä yhdistyksen kokouksesta on kysymys.

Vuosikokous (Siivoustekniset yhdistykset)

Vuosikokous pidetään ennen helmikuun loppua ja siinä käsitellään:

    1. Yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
    2. Vahvistetaan tilinpäätös päättyneeltä tilikaudelta.
    3. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen hallinto ja tilintarkastajien lausunto ehkä antaa aihetta.
    4. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Kokouksessa otetaan lisäksi käsiteltäväksi ne asiat, jotka hallitus esittää tai joista yhdistyksen jäsen on vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta tehnyt hallitukselle kirjallisen     esityksen.

Vuosikokouksen pöytäkirjan jäljennös lähetetään liittoon ennen maaliskuun loppua. Mukaan liitetään jäljennökset tilintarkastuksesta (tuloslaskelmaerittely ja tase) ja toimintakertomuksesta (vuosikertomus).

>> Siivousteknisen yhdistyksen vaalikokous
>> Kokouksen menettelytavat
>> Yhdistyskansion etusivulle