Esimies- ja asiantuntijapäivät 2022

To-pe 27.-28.1.2022

Hilton Helsinki Strand

John Stenbergin ranta 4, Helsinki

 

Perinteiset puhtausalan esimies- ja asiantuntijapäivät täynnä inspiraatiota ja mielenkiintoisia näkökulmia esimies- ja asiantuntijatyön tueksi. Tapahtuma pidetään ensisijaisesti perinteiseen tapaan paikan päällä kokoontuen. Mahdollisesti tulee myös etäosallistumismahdollisuus joihinkin tai kaikkiin sisältöihin.

Ilmoittaudu tästä!

 

Ohjelma

Torstai 27.1.2022

8.30 Aamiainen ja ilmoittautuminen

 

9.30 Tervetuloa
SSTL Puhtausala ry

 

10.00 Digitaalinen murros puhtausalalla
Tomi Teikko, yrittäjä, futuristi ja digitaalisten ihmiskeskeisten palveluiden arkkitehti

Digitaalisuus, robotiikka ja keinoäly luovat työtä tukevia ratkaisuja kaikille toimialoille. Miten tulevaisuuden rakennukset sekä niiden ylläpito muuttuvat, kun käytössä on reaaliaikaista dataa esimerkiksi tilojen käytöstä sekä loppukäyttäjien kokemuksesta. Tomi esittelee puheenvuorossaan visionsa lähivuosien digitrendeistä, joihin puhtausalan kannattaa varautua. Miten data ja siihen pohjautuva tarvepohjainen palvelumalli muuttaa arjen käytäntöjä. Kuulemme myös kokemuksia pilottiprojekteista, joissa siivousta tehdään datalla johtaen.

Klikkaa kuvaa ja katso video, jossa Tomi kertoo puheenvuorostaan:

 

 

Tomi Teikko aloitti koodaamisen 1985 ja perusti ensimmäisen startuppinsa vuonna 1990. Yrittämistä hän ei lopeta koskaan, vaikka on samalla tehnyt mm. merkittävän uran Tieto konsernissa johtaen satojen asiantuntijoiden globaalia organisaatiota. Tomin viimeisin innovaatio Empathic Building, joka on rakennetun ympäristön loppukäyttäjäpalvelu nk. talon käyttöliittymä, palvelee asiakkaita jo 18 eri maassa.
 

11.30 Lounas
 

12.30 Miten muotoilu parantaa työntekijä- ja asiakaskokemusta?
Jussi Pullola, Business Designer & Co-Founder / Vere Oy ja Kaks.io Labs, Siivoussektori Oy:n hallituksen jäsen

Mitä muotoilu on? Miten se vaikuttaa liiketoimintaan kaikilla toimialoilla? Miten se vaikuttaa palveluiden suunnitteluun ja toteuttamiseen? Miksi mikään organisaatio tai toimiala ei voi toimia enää ilman sen keskeisiä periaatteita? Jussi hyödyntää puheenvuorossaan laajaa puhtausalan kokemusta ja herättelee ajankohtaisia näkemyksiä siitä, miten muotoilun avulla tulevaisuuden ennakointi, liiketoimintamuotoilu, palvelumuotoilu sekä palveluihin liittyvä teknologia kytketään toisiinsa. Ja miksi se on välttämätöntä puhtausalalla työntekijöiden löytämisen ja asiakaskokemuksen näkökulmasta.

Jussi aloitti työuransa Tukholmassa laivasiivouksen parissa jo 80-luvulla, kouluttautui siivousteknikoksi ja jatkoi alan opintoja puhdistuksen teknologia pääaineena Helsingin yliopistossa. Työkokemusta hänellä on lähes kaikissa mahdollisissa erilaisissa käytännön siivoustehtävissä sekä rooleissa mm. palveluohjaajana, esimiehenä ja kouluttajana. Tästä kokemuksesta syntyneet innovaatiot palveluiden kehittämiseen ja muotoiluun veivät hänet ensin IT-alalle sieltä lähes 20 vuodeksi takaisin puhtausalalle kemian teollisuuteen, missä hän toimi mm. markkinoinnin, tuotekehityksen, myynnin, asiakas- ja teknisen palvelun johtotehtävissä sekä osallistui laaja-alaisesti eri IT -järjestelmien ja verkkopalveluiden kehittämiseen ja käyttöönottoihin ennen siirtymistään nykyiseen liiketoimintamuotoilijan tehtäväkenttään.

 

13.30 Ajankohtaista vastuullisesta hygieniamarkkinasta - koronapandemiasta Green Dealiin
Sari Karjomaa, toimitusjohtaja / Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry

Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry (KH) on suomalainen etujärjestö, jonka tehtävänä on edistää alan toimintaympäristöä. Edunvalvonta keskittyy tulevaisuuden lainsäädännön valmisteluun ja olemassa olevan lainsäädännön toimeenpanokysymyksiin. Koronapandemian aikana ala pystyi reagoimaan suuriin kategoriavaihteluihin joustavasti ja onnistui tarjoamaan tuotteita ja palveluita kysynnän mukaisesti. Pandemian jälkeenkin ammattipuhtausvalmisteita tarvitaan takaamaan riittävä hygieniataso yhteiskunnassa. Euroopan vihreän kasvun ohjelma Green Dealin toimeenpano vaikuttaa merkittävästi tulevaan toimintaympäristöön, muun muassa EU:n kemikaalistrategian, kiertotalousohjelman ja digitalisaatiotavoitteiden kautta. Esityksessä käsitellään edessä avautuvaa näkymää.

Sari Karjomaa on taustaltaan kemiantekniikan diplomi-insinööri ja toiminut yli 20 vuotta kosmetiikka- ja hygieniateollisuuden edunvalvojana. Tällä hetkellä hän on mm. valtioneuvoston asettaman kemikaalineuvottelukunnan pysyvä asiantuntija sekä A.I.S.E.:n hallituksen jäsen ja sen kansallisten yhdistysten ryhmän puheenjohtaja. Työn rinnalla mukana kulkevat valmentava johtaminen, fasilitointi ja mindfulness.

 

14.30 Kahvi
 

15.00 Menestys ilman uhrauksia – Totta vai tarua? Johanna Huhtamäki, Motivaatio- ja menestysvalmentaja, luennoitsija ja kouluttaja, DI, tutkija, yrittäjä

Jokainen voi menestyä. Ainakin, jos sattuu olemaan erityisen onnekas, poikkeuksellisen älykäs, omistaa paksun lompakon tai on valmis maksamaan menestyksen hinnaksi vapaa-aikansa, ihmissuhteensa ja terveytensä.

Entä jos menestys ei olisikaan kiinni tuurista, rahavaroista, superälystä tai valtavista uhrauksista? Entä, jos menestyksen olisi jokaisen ulottuvilla ja kaiken uhraamisen sijaan sen tavoittelu lisäisi hyvinvointia ja onnellisuutta, parantaisi ihmissuhteita ja auttaisi luottamaan enemmän itseemme? Entä, jos menestykseen johtaisikin oikotie?

Kiitollisuus ei pelkkä tottumuksesta lausuttu ”kiitos” tai kaunis ajatus. Se on todellinen voima, joka näkyy ja tuntuu niin kehossa kuin mielessäkin. Kiitollisuus on valtava voimavara, onnellisuuden edistäjä ja unelmien ja menestyksen siivittäjä. Voitko sinäkin kiittää itsesi parempiin suorituksiin ja menestykseen?

Johanna Huhtamäki on valmentaja, kouluttaja ja tutkija, koulutukseltaan diplomi-insinööri sekä tohtoriksi kouluttautuva jatko-opiskelija. Hän valmentaa ja kouluttaa Dream Star-yrityksensä kautta, ja on kirjoittanut Vappu Pimiän kanssa Valon antajat -kirjan (2019).

 

16.30 Päivän ohjelma päättyy

 

19.00 Iltajuhla

Illallinen ja mukavaa yhdessäoloa.

 

 

Perjantai 28.1.2022

8.30 Aamiainen / kahvi

 

9.00 Parasta puhtautta -diplomi
Sari Mattila, toiminnanjohtaja / SSTL Puhtausala ry

Toiminnan sujuvuuden ja kannattavuuden parantamiseen liittyvät haasteet ovat monien yrittäjien ja esimiesten arkipäivää. Koska päivät ovat kiireisiä, näiden teemojen pohtiminen ja asioiden systemaattinen kehittäminen jää usein arjen toimien jalkoihin. Voi myös olla hankalaa tarttua niihin yksin tai edes läheisten työkavereiden kanssa.

SSTL Puhtausala ry:ssä on pohdittu palveluliikkeiden haasteita yhdessä pilottiyritysten kanssa ja kehitetty nimenomaan puhtausalan palveluntuottajille soveltuva Parasta puhtautta -diplomi. Se koostuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat HR, laatu, asiakkuuden hallinta sekä talous. Neljä moduulia ovat hyvin käytännönläheisiä, eikä niitä tarvitse varsinaisesti opiskella, vaan asiaan käydään käsiksi suoraan tekemällä. Diplomin kuhunkin osa-alueeseen on olemassa valmiit pohjat, joihin huomioitavat asiat on koottu ja joiden avulla tekeminen etenee systemaattisesti. Materiaaliin kuuluvista käsikirjoista ja tarvittaessa erillisestä konsultoinnista ja/tai täsmäkoulutuksista saa tukea tekemiseen. Diplomiprosessi auttaa toiminnan kehittämisessä ja sitä kannattaa hyödyntää myös markkinoinnissa. Suoritettu diplomi osoittaa, että toiminta on luotettavaa ja että osataan ja halutaan toimia vastuullisesti.

SSTL Puhtausala ry:n toiminnanjohtaja Sari Mattila esittelee Parasta puhtautta -diplomikokonaisuuden, mitä sen suorittaminen tarkoittaa käytännössä ja ennen kaikkea millaisia hyötyjä se tuo alan toimijoille.

 

10.00 Epävarmuuden sietäminen
Mari Rosenlund, Tiimi- ja organisaatiovalmentaja, Voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), Työelämän asiantuntija / Toisintekijät Oy

Epävarmuus on koronapandemian takia ollut läsnä työelämässä ja -elämässä enemmän kuin koskaan. Se vaikuttaa työhön väistämättä ja sitä kautta niin johtajuuteen kuin siihen, miten tulevaisuutta tulkitaan. Mitä huominen tuo tullessaan? Mitä uskallan odottaa tulevalta? Miten epävarmuutta oppii sietämään? Työelämän meneillään oleva murros ja muutokset niin toimintaympäristössä kuin organisaatioiden sisällä asettavat sekä itsensä-, että muiden johtamisen etusijalle. Epävarmuuden näkökulma on sekä mahdollistava, että sulkeva, riippuen meidän omasta asennoitumisestamme, katsantokannasta, sekä suhtautumistavoistamme.  

Mitä hyötyä epävarmuudesta voisi olla itsensä- ja muiden johtamiseen? Miten epävarmuus voisi vahvistaa sitoutumista, työyhteisöä ja turvallisuuden kokemaa? Tule kuulemaan ja oivaltamaan epävarmuuden inhimillisiä näkökulmia ja sen hyödyntämistä johtamisen eri osa-alueilla!

Mari Rosenlund on voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), kouluttaja ja valmentaja, joka on lisäkouluttautunut myös NLP:n, resilienssin ja positiivisen psykologian saralla. Toisintekijät oy:n kautta Mari kohtaa vuosittain satoja ihmisiä eri organisaatioista ja aloilta vahvistaen heidän toimijuuttaan vuorovaikutuksessa itsensä ja muiden kanssa.

 

11.30 Lounas

12.00 Tilaisuus päättyy

 

Muutokset mahdollisia.

 

Osallistumismaksu ja ilmoittautuminen:

Osallistuminen paikan päällä (2pv) 580 €, jäsenhinta 530 €, sisältäen luennot, tarjoilut ja torstain 27.1. iltajuhlan.

Osallistumismaksu vain torstai 380 €.

Jäsenhinta koskee SSTL Puhtausala ry:n henkilöjäseniä sekä yritysjäsenten henkilöstöä. Hintoihin lisätään alv. 24%.

Illalliskortti erikseen ostettuna 90 € + alv.

Ilmoittaudu viimeistään 12.1.2022.

Ilmoittaudu tästä!

 

Jos ilmoittautuminen perutaan ilmoittautumisajan umpeuduttua, perimme 50% osallistumismaksusta.

Kun ilmoittaudut, saat automaattisen vahvistusviestin. Tarkemmat tiedot seminaarista lähetetään noin viikkoa ennen tilaisuutta.

Lisätietoja tapahtumasta antaa Sari Mattila, sari.mattila@puhtausala.fi, puh. 040 7387780.

 

 

Majoitus:

Esimiespäivien osallistujille on saatavilla alennettu majoitushinta 26.-28.1.2022 Scandic Hakaniemeen (Siltasaarenkatu 14). Varaa huone tarpeesi mukaan 1-2 yöksi. Hinnat standard-huoneissa 110 € / 1hh / vrk ja 130 € / 2hh / vrk, hintaan sisältyy runsas luomutuotteita sisältävä aamiainen sekä maksuton wifi.

Kiintiön huoneita pääsee varaamaan tästä. Kun verkkosivu on latautunut, valitse oikeat päivämäärät sekä haluttu henkilömäärä. Tämän jälkeen valitse hae huone ja hinnat painike ja pääset jatkamaan varausta ja täyttämään loput tiedot.

Varaukset tulee tehdä 13.1.2022 mennessä. Alennushintaisia huoneita voi varata hotellin varaustilanteen mukaan. Varaus tulee taata luottokorttitiedoilla. Mikäli olet yhteydessä hotelliin, majoituskiintiön varauskoodi on BSST260122.

 

Hilton Helsinki Strandissa on varattuna majoituskiintiö 26.-28.1.2022 hintaan 1hh 159 € ja 2hh 179 €. Varauksen voi tehdä tästä linkistä.
Varauksia voi myös tehdä suoraan hotelliin sähköpostitse helsinkistrand@hilton.com tai puhelimitse +358 939351. Varausta tehdessä tulee antaa koodi G1SSTA. Kaikkiin yksittäisiin majoitusvarauksiin tarvitaan varaajan luottokortin tiedot varauksen takuuksi.

 

Saapuminen ja pysäköinti:

Hilton Helsinki Strand hotelli sijaitsee Hakaniemessä hyvien kulkuyhteyksien päässä. Rautatieasemalta voi halutessaan reippailla kävellen, tai tulla metrolla, bussilla, raitiovaunulla tai taksilla Hakaniemeen. Lentoasemalta ajoaika on noin 30 minuuttia ilman pahoja ruuhkia.

Omalla autolla saapuville hotellilla on oma pysäköintihalli, maksu 24 €. Myös Hakaniemen muut pysäköintialueet ja -hallit ovat suhteellisen lähellä.

Tilaa uutiskirje