KURSSI: Hoitoympäristöjen puhtauspalveluiden hygieniaosaaminen

Hoitoympäristöjen puhtauspalvelujen hygieniaosaaminen -verkkoaineisto soveltuu työntekijöiden perehdytykseen sosiaali- ja terveydenhuollon puhtauspalveluihin sekä työpaikkakouluttajan ja -ohjaajan materiaaliksi osaamisen kehittämiseen työpaikoilla. Verkkokurssin tavoitteena on antaa perustiedot puhtauspalvelujen hygieniakäytännöistä sosiaali- ja terveydenhuollon kohteissa, jotta työntekijä osaa toimia aseptisesti ja estää omalla työllään infektioiden leviämistä. Aineisto soveltuu sekä itseopiskeluun että työntekijöiden perehdytyksen tueksi.

Verkkoaineisto koostuu 11 moduulista:

 • Johdanto
 • Mikrobit ja loiset
 • Infektioiden torjuminen
 • Käsihygienia, henkilökohtainen hygienia ja suojaimet
 • Hygieniaa edistävät ratkaisut
 • Hygienia siivoustyössä
 • Hygienia tekstiilihuollossa
 • Hygienia vuodehuollossa
 • Hygienia huoltohuonetehtävissä
 • Hygienia jätehuollossa
 • Laadunvalvonta

Aineisto keskittyy hygienianäkökulmaan, siihen, miten puhtauspalvelujen työntekijä omalla työllään edistää infektioiden torjuntaa sosiaali- ja terveydenhuollon kohteissa. Puhtauspalvelut ovat osa infektioiden torjuntaketjua.

Verkkoaineisto on opiskeltavissa SSTL Puhtausala ry:n verkko-oppimisympäristössä.

Katso webinaaritallenteesta verkkokurssin esittely!

Hinnat:

Lisenssi itsenäiseen opiskeluun: 90 eur + alv / 4kk

Henkilökohtainen kouluttajalisenssi: 250 eur + alv / 12kk

Yrityslisenssi: 980 eur + alv / 12kk / 5 käyttäjätunnusta
sis. videoperehdytyksen verkkokurssiin

 

Tilaukset ja lisätiedot:

Ilmoita yrityslisenssitilauksissa laskutustietojen lisäksi Y-tunnus.

Työryhmä

Verkkoaineisto on suunniteltu työryhmässä, johon ovat kuuluneet Leila Kakko Tampereen ammattikorkeakoulu, Marita Koskinen Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Servi, Päivä Ryynänen HUS Tukipalvelut ja Tarja Valkosalo SSTL Puhtausala ry.

Kirjaudu

 

Tilaa uutiskirje